نویسنده = علی رضا آستارایی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی اثر کودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر اجزاء عملکرد، عملکرد و عملکرد روغن دانه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 23-38

10.22067/jag.v12i1.22652

رضوان سهرابی رینانی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ رضا قربانی؛ علی رضا آستارایی


2. تأثیر اصلاحگرها بر میزان نگهداشت آب در مکش های گوناگون یک خاک شور– سدیمی

دوره 4، شماره 2، بهار 1391، صفحه 104-111

10.22067/jag.v4i2.15016

حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ مهدی مهاجرپور؛ عمار فرح بخش


4. بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum L.) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (Trichoderma spp.)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 12-18

10.22067/jag.v2i1.7592

علیرضا آستارایی؛ محمد فارسی؛ علی پاکدین پاریزی؛ مرجان قائمی؛ فرنوش فلاح پور


6. بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L.)) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی

دوره 2، شماره 4، بهار 1389، صفحه 548-555

10.22067/jag.v2i4.8783

رستم یزدانی بیوکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمیدرضا خزاعی؛ علیرضا آستارایی