نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۴ معرفی شاخصی برای ارزیابی خشکی با استفاده از تکنیک تجزیه به مؤلفه های اصلی چکیده   PDF
سروناز فرهنگ فر , جعفر کامبوزیا , رضا دیهیم فرد , سعید صوفی زاده , بابک میرباقری
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۳ مقایسه اثر کودهای زیستی با کودهای شیمیایی بر رشد، عملکرد و درصد روغن آفتابگردان (Helianthus annuss L.) در سطوح مختلف تنش خشکی چکیده   PDF
هادی پیرسته انوشه , یحیی امام , فاطمه جمالی رامین
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۱ مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان ) (Ocimum basilicum L. چکیده   PDF
سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۱ مقایسه دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر برخی خصوصیات رشدی، غلظت و جذب عناصر غذایی ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) چکیده   PDF
طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارایی , رضا خراسانی , حجت امامی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۴ مقایسه نظام های بهره برداری به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا (Glycine max L.) در دشت مغان چکیده   PDF
ابوالفضل برومند , محمد حسین آق خانی , حسن صدرنیا
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۲ مقایسه‎ سودآوری کشت محصولات ارگانیک و متعارف (مطالعه موردی پنبه در استان خراسان رضوی) چکیده   PDF
ابوالفضل قدیری مقدم , امین نعمتی
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۳ منطقه بندی آگروکلیماتیکی استان خوزستان برای پتانسیل عملکرد گندم آبی با استفاده از مدل WOFOST چکیده   PDF
محمد حسین قرینه , عبدالمهدی بخشنده , بهرام اندرزیان , نرگس فایضی زاده
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۱ نقش تلقیح مضاعف باکتری‌های آزوسپریلوم و سودوموناس در بهبودجذب عناصر غذایی در ذرت چکیده   PDF
سمیه نظارت , احمد غلامی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۲ واحدهای حرارتی مورد نیاز گروههای مختلف ذرت (Zea mays L.) بر اساس شاخص های حرارتی در منطقه مشهد چکیده   PDF
رجب چوکان , هادی حسن زاده مقدم
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۳ واکنش خصوصیات رشدی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) به کاربرد همزمان کود دامی، گونه های تریکودرما (.spp Trichoderma) و سودوموناس (Psudomunas spp.) چکیده   PDF
عطا اله شاهسواری , همت اله پیردشتی , آلاله متقیان , محمدعلی تاجیک قنبری
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۱ واکنش ظهور و رشد گیاهچه‌ای لوبیا سبز (L. Phaseolus vulgaris) به مقادیر مختلف ورمی کمپوست چکیده   PDF
آلاله متقیان , همت اله پیردشتی , محمدعلی بهمنیار
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۳ واکنش عملکرد و اجزای عملکرد برنج Oryza sativa L.)) رقم طارم هاشمی در کشت توأم برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.) چکیده   PDF
محمد غروی بایگی , همت اله پیردشتی , ارسطو عباسیان , قاسم آقاجانی مازندرانی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۱ واکنش عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کنجد (.Sesame indicum L) به کاربرد تلفیقی نیتروژن و کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس چکیده   PDF
رقیه حسن پور , همت اله پیردشتی , محمد علی اسماعیلی , ارسطو عباسیان
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۱ واکنش لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris L.) به تلقیح با ریزوبیوم و کاربرد نواری کود زیستی فسفر گرانوله حاوی روی چکیده   PDF
پریسا ناظری , علی کاشانی , کاظم خاوازی , محمدرضا اردكانی , مجتبی میرآخوری , محمدمهدی پورسیاه بیدی
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۴ واکنش های فیزیولوژیکی رازیانه L.) (Foeniculum vulgare به محدودیت آب چکیده   PDF
اسماعیل رضائی چیانه , سعید زهتاب سلماسی , کاظم قاسمی گلعذانی , عباس دل آذر
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۱ واکنش گروههای مختلف رسیدگی هیبریدهای ذرت (Zea mays L.) به تاریخ کاشت در منطقه مشهد چکیده   PDF
رجب چوکان , هادی حسن زاده مقدم
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۴ ویژگی های اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.): برآورد الگوی اقتصاد سنجی چکیده   PDF
سمانه سادات همراز , محمد رضا کهنسال , محمد قربانی , علیرضا کوچکی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۳ پاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) چکیده   PDF
وحید سرابی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , محمدحسن راشدمحصل
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۴ پاسخ کارایی نیتروژن و فسفر ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) به سطوح مختلف کود اوره و مرغی در شرایط تنش خشکی کوتاه‌مدت چکیده   PDF
سولماز نیسانی , سیف اله فلاح , فایز رییسی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۴ پالایش گیاهی و تخمین زمان بهینه پالایش خاک‌های آلوده به کادمیم با استفاده از گیاه اسفناج چکیده   PDF
سمیه عیسی زاده لزرجان , صفورا اسدی کپورچال , مهدی همایی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۱ پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندام های مختلف تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus L.) چکیده   PDF
طاهره حمیدی , رضا حمیدی
سال ۱۳۹۴جلد ۷, شماره ۲ پهنه بندی مکانی کشت زعفران بر اساس فاکتورهای اقلیمی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه) چکیده   PDF
مهدیه رشید سرخ آبادی , عباس خاشعی سیوکی , علی شهیدی
سال۱۳۹۴ جلد۷, شماره ۴ پهنه بندی وقوع خشک‌سالی در استان فارس تحت تأثیر شرایط تغییر اقلیم با استفاده از شاخص بارش استاندارد چکیده   PDF
رضا دیهیم فرد , حامد عینی نرگسه , مسعود حقیقت
سال ۱۳۹۴ جلد ۷, شماره ۳ پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی بخشی از اراضی قزوین برای کشت گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از RS و GIS چکیده   PDF
عباس طاعتی , فریدون سرمدیان
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۳ پیامد های کاربرد مجزا و توأم ریزموجودات آزوسپریلیوم و مایکوریزا بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام گندم نواحی گرمسیری چکیده   PDF
مجید جیریایی , اسفندیار فاتح , امیر آینه بند
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۳ پیامدهای حاصل از مدیریت متفاوت پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L.) بر شاخص های کربن زیست توده میکروبی، کربن آلی و نیتروژن کل در خاک چکیده   PDF
مریم السادات حسینی , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , حجت امامی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۱ چکیده های انگلیسی جلد ۳ شماره ۱ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۲ چکیده های انگلیسی جلد ۳ شماره ۲ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۳ چکیده های انگلیسی جلد ۳ شماره ۳ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۴ چکیده های انگلیسی جلد ۳ شماره ۴ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۱ چکیده های انگلیسی جلد ۴ شماره ۱ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۲ چکیده های انگلیسی جلد ۴ شماره ۲ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۳ چکیده های انگلیسی جلد ۴ شماره ۳ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۴ چکیده های انگلیسی جلد ۴ شماره ۴ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۱ چکیده های انگلیسی جلد ۵ شماره ۱ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۲ چکیده های انگلیسی جلد ۵ شماره ۲ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۳ چکیده های انگلیسی جلد ۵ شماره ۳ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۴ چکیده های انگلیسی جلد ۵ شماره ۴ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۱ چکیده های انگلیسی جلد ۶ شماره ۱ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۲ چکیده های انگلیسی جلد ۶ شماره ۲ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۴ چکیده های انگلیسی جلد ۶ شماره ۳ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۳ چکیده های انگلیسی جلد ۶ شماره ۳ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۴ جلد ۷ شماره ۱ چکیده های انگلیسی جلد ۷ شماره ۱ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۴جلد ۷, شماره ۲ چکیده های انگلیسی جلد ۷ شماره ۲ چکیده   PDF
نشریه بوم شناسی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۲ کارایی مصرف آب در کشت مخلوط کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L. var. styriac) با نخود (Cicer arietinum L.) و عدس (Lens esculenta Moench.) در سطوح مختلف مصرف نیتروژن چکیده   PDF
محمود خرمی وفا , نسرین افتخاری نسب , کیومرث صیادیان , عبدالله نجفی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۲ کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از کنه گلخوار Aceria acroptiloni Shevchenko & Kacalev)) (Acari: Eriophyidae) چکیده   PDF
قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۲ گره زایی، تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشدی گیاه نخود تحت تأثیر علفکش متریبیوزین چکیده   PDF
نجمه نساری , رضا قربانی , اعظم لشکری
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۴ گروه بندی هیبریدهای جدید ذرت (Zea mays L.) بر پایه صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای آن چکیده   PDF
جعفر موسی آبادی , سعید خاوری خراسانی , براتعلی سیاه سر , احمد اسماعیلی , نفیسه مهدی نژاد
351 - 398 (398) << < 3 4 5 6 7 8