نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۳ بررسی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم چکیده   PDF
سیده سمانه سهرابی , اسفندیار فاتح , امیر آینه بند , افراسیاب راهنما
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۲ بررسی تأثیر منابع مختلف کودی بر شاخص های رشد و عملکرد گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) چکیده   PDF
محبوبه آشناور , محمدعلی بهمنیار , وحید اکبرپور
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۳ بررسی تأثیر ورمی کمپوست بر میزان فتوسنتز، تعرق و کارایی مصرف آب لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش شوری چکیده   PDF
عبدالله بیک خورمیزی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مهدی پارسا
سال ۱۳۹۵ جلد ۸ ،شماره ۴ بررسی تأثیر پرایمینگ بذر و نشاءکاری بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت فوق‏ شیرین (Zea mays L. var. saccharata) چکیده   PDF
متین حقیقی خواه , محمد خواجه حسینی , مهدی نصیری محلاتی , سعید خاوری خراسانی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۱ بررسی تأثیر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی چکیده   PDF
مهدی نقی زاده , محمود غلامی توران پشتی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۴ بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمّی و کیفی علوفه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) چکیده   PDF
علی اصغر محمد آبادی , پرویز رضوانی مقدم , جبار فلاحی , زینت برومند رضازاده
سال ۱۳۹۴ جلد ۷, شماره ۳ بررسی تأثیر کودهای اوره، سولفات‌آهن و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات رویشی و عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شهرستان درگز چکیده   PDF
مهدیه زمردی , شاهین شاهسونی , مهدی برادران فیروزآبادی , علی اصغر نادری
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۲ بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و حجم های مختلف آب در هر نوبت آبیاری بر خصوصیات رویشی و عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.) چکیده   PDF
سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۳ بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر روی خصوصیات کمی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) چکیده   PDF
فاطمه شیرزادی , محمدرضا اردکانی , هادی اسدی رحمانی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۲ بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در تراکم های مختلف کاشت چکیده   PDF
پرویز رضوانی مقدم , علی اصغر محمد آبادی , روح الله مرادی
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۱ بررسی تامین امنیت غذایی بر اساس مفاهیم مبادله آب مجازی و رد پای بوم شناختی آب (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) چکیده   PDF
اعظم عربی یزدی , امین علیزاده , سعید نی ریزی
سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۱ بررسی ترکیب فیتوشیمیایی اسانس مرزه سهندی (Satureja sahandica Bornm.) در مراحل مختلف فنولوژیکی چکیده   PDF
حیران قمری , مهدی صیدی , عظیم قاسم نژاد , علیرضا قنبری
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۱ بررسی ترکیب‌های مختلف کاشت و اثر کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.) چکیده   PDF
پرویز رضوانی مقدم , محمدرضا رئوفی , محمدحسن راشد محصل , روح الله مرادی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۲ بررسی تغییرات ماده خشک و عملکرد گندم در دوره های خشکسالی و ترسالی با کمک داده های ماهواره ای MODIS در استان اصفهان چکیده   PDF
غلامعلی کمالی , حسین مؤمن زاده , مجید وظیفه دوست
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۴ بررسی تنوع جوامع علف های هرز موجود در مزارع تحت کشت گیاهان علوفه ای در استان های مختلف کشور چکیده   PDF
الهام عزیزی , لیلا علیمرادی , رضا قربانی
سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۲ بررسی تنوع زیستی محصولات زراعی و باغی استان اصفهان چکیده   PDF
نسیبه پورقاسمیان , روح اله مرادی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۳ بررسی تنوع زیستی محصولات زراعی، باغی و دامی در استان کرمان چکیده   PDF
روح اله مرادی , مسعود سامی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۱ بررسی تنوع زیستی کشاورزی شهرستان گچساران و تأثیر عوامل اقلیمی بر آن چکیده   PDF   PDF
فخرالدین هاشمی شادگان , کوروس خوشبخت , عبدالمجید مهدوی دامغانی , هادی ویسی , هومان لیاقتی
سال۱۳۹۴ جلد۷, شماره ۴ بررسی تنوع گونه ای کنه‌های شکارگر خانواده فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) در اکوسیستم‌های مختلف شهرستان ساری چکیده   PDF
جواد امیدی , علیرضا هادی زاده , محمود محمدی شریف
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۴ بررسی تنوع گونه ای، ساختاری و کارکردی جوامع علف های هرز باغات پسته (Pistacia vera L.) شهرستان بردسکن چکیده   PDF
صغری الهی , رضا صدرآبادی حقیقی , لیلا علیمرادی
سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۱ بررسی توان رقابتی برخی ارقام عدس (Lens culinaris L.) به تداخل علف های هرز در شرایط دیم چکیده   PDF
جواد حمزه ئی , محسن سیدی , مجید بابایی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۱ بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum L.) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (Trichoderma spp.) چکیده   PDF
علیرضا آستارایی , محمد فارسی , علی پاکدین پاریزی , مرجان قائمی , فرنوش فلاح پور
سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۲ بررسی توانایی چند گیاه دارویی در کنترل قارچ های عامل پوسیدگی انباری Rhizopus nigricans) و Alternaria alternate) در گوجه فرنگی های تولید شده در سامانه های کشاورزی رایج و زیستی چکیده   PDF
سید محمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۱ بررسی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ریحان رویشی (Ocimum basilicum L.) چکیده   PDF
یاسر علی زاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی
سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۲ بررسی جریان انرژی در مزارع گندم دیم و آبی شهرستان شهرکرد تحت دو روش خاکورزی چکیده   PDF
حسین کاظمی , پریسا علیزاده , علی نهبندانی
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۳ بررسی جریان نیتروژن و کارایی مصرف آن در چرخه تولید و مصرف گندم (Triticum aestivum L.) و ذرت (Zea mays L.) در ایران چکیده   PDF
علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حامد منصوری , روح اله مرادی
سال۱۳۹۴ جلد۷, شماره ۴ بررسی جنبه‌های اکولوژیکی الگوهای مختلف کشت مخلوط جایگزینی سویا (Glycine max L.) و ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) چکیده   PDF
گودرز احمدوند , سمیه حاجی نیا
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۴ بررسی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی کشت مخلوط ارزن دانه ای (Panicum miliaceum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) چکیده   PDF
احمد قنبری , محمد نصیرپور , ابوالفضل توسلی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۴ بررسی خصوصیات رشد و نمو ده گونه گیاه پوششی در فضای ‌سبز جزیره کیش در فصل گرم چکیده   PDF
سلمان شوشتریان , حسن صالحی , علی تهرانی فر
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۳ بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف ‏هرز دو گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ریحان رویشی (Ocimum basilicum L.) در شرایط کشت مخلوط چکیده   PDF
یاسر علی زاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۲ بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.) در نسبت های مختلف کشت مخلوط چکیده   PDF
میثم نامداری , محمدعلی بهدانی , غلامحسین عرب
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۱ بررسی خصوصیات کمی و کیفی علوفه خلر (Lathyrus sativus L.) و ارزن نوتریفید (Pennisetum sp.) در الگوهای مختلف کشت چکیده   PDF
ندا پاک گوهر , احمد قنبری , حسن فرح بخش
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۳ بررسی دریافت نور و برخی ویژگی های کانوپی درکشت های خالص و مخلوط ذرت (Zea mays L.)و باقلا L.) Vicia faba) چکیده   PDF
اسماعیل رضائی چیانه , عادل دباغ محمدی نسب , محمدرضا شکیبا , کاظم قاسمی گلعذانی , سعید اهری زاد
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۴ بررسی رابطه بین خصوصیات جمعیتی علف‌های هرز و کارایی استفاده از نیتروژن در گندم (Triticum aestivum L.) تحت تأثیر مدیریت تلفیقی‌کود چکیده   PDF
سیما قلمباز , امیر آینه بند , عبدالامیر معزی
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۴ بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری چکیده   PDF
سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول
سال ۱۳۹۴ جلد ۷ شماره ۱ بررسی رقابت و عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.) چکیده   PDF
مرضیه اله دادی , عادل دباغ محمدی نسب , محمدرضا شکیبا , روح اله امینی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۳ بررسی رقابت چند گونه ای و پویایی فصلی جمعیت علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) چکیده   PDF
سجاد میجانی , علی قنبری , مهدی نصیری محلاتی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۱ بررسی روابط رگرسیونی و همبستگی بین صفات ذرت دانه ای تحت تیمارهای مختلف کودی و شرایط تنش خشکی چکیده   PDF
مهدی ضرابی , ایرج اله اله دادی , غلامعباس اکبری , حمید ایران نژاد , غلامعلی اکبری
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۴ بررسی ساختار جوامع و ترکیب گونه ای علف های هرز در مزارع گندم آبی (Triticum aestivum L.) استان خراسان جنوبی چکیده   PDF
سید علیرضا حسینی حسینی , غلامرضا زمانی , اسکندر زند , سهراب محمودی
سال ۱۳۹۴ جلد ۷ شماره ۱ بررسی شاخص تأثیر زیست‌محیطی (EIQ) آفت کش های مصرفی در محصول گندم و جو در مشهد چکیده   PDF
لیلا ملکی , رضا صدرآبادی حقیقی , امیر بهزاد بذرگر
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۴ بررسی شاخص های رشد و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در رقابت با خردل وحشی (L. Sinapis arvensis) تحت تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن چکیده   PDF
فاطمه سلیمانی , گودرز احمدوند , بیژن سعادتیان
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۱ بررسی عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) و باقلا (Vicia faba L.) در تراکم و ترکیب های مختلف کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی چکیده   PDF
فهیمه اسلامی خلیلی , همت اله پیردشتی , آلاله متقیان
سال ۱۳۹۴ جلد ۷ شماره ۱ بررسی عملکرد دانه و شاخص های رقابتی در کشت مخلوط ذرت دانه ای (Zea mays L.) چکیده   PDF
حکیمه ضیایی , همت اله پیردشتی , سودابه زارع , آلاله متقیان
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۳ بررسی عملکرد ریحان Ocimum basilicum L.)) و کنجد (Sesamum indicum L.) در ترکیب های مختلف کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی چکیده   PDF
آلاله متقیان , همت اله پیردشتی , وحید اکبر پور , غزال سراج پور , محمد یعقوبی خانقاهی , سجاد شریعت نژاد
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۳ بررسی عملکرد کمی و کیفی و برخی خصوصیات زراعی آفتابگردان (Helianthus annus L.) در پاسخ به تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد در سطوح مختلف نیتروژن چکیده   PDF
حمید نظرلی , رئوف سید شریفی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۴ بررسی عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول پس از کشت در واکنش به تراکم کاشت و میزان کود دامی چکیده   PDF
علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , عبداله ملافیلابی , سیدمحمد سیدی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۳ بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در استفاده از کمپوست قارچ، کود بیولوژیک و اوره در گندم (Triticum aestivum L.) چکیده   PDF
سید محمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۱ بررسی عکس العمل ارقام پنبه (hirsutum L. Gossypium) در سیستم های کشت معمول و دوگانه پس از جو (Hordeum vulgare L.)در شرایط اقلیمی گناباد چکیده   PDF   PDF
اسماعیل صدیقی , محمدرضا رمضانی مقدم , علیرضا سیروس مهر , محمدرضا اصغری پور
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۱ بررسی غلظت عناصر معدنی پرمصرف در ذرت علوفه ای (Zea mays L.) (رقم سینگل کراس ۷۰۴) تحت تأثیر تلقیح قارچ میکوریزی و Azotobacter chroococcum در سطوح مختلف نیتروژن چکیده   PDF
محسن امیرآبادی , محمد سیفی , فرهاد رجالی , محمد رضا اردکانی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۱ بررسی لاین های پیشرفته گندم نان در دو شرایط تنش و بدون تنش خشکی (F۷) چکیده   PDF
رضا نیک سرشت , عبداله محمدی , اسلام مجیدی هروان , خداد مصطفوی
201 - 250 (398) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>