نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۱ ارزیابی کیفی تناسب اراضی دشت نیشابور برای کشت گندم (Triticum aestivum L.)، ذرت (Zea mays L.) و پنبه (Gossypium herbaceum L.) با استفاده از GIS چکیده   PDF
حمیدرضا باقرزاده , علی باقرزاده , حمید معین راد
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۳ ارزیابی کیفیت علوفه ارزن دم‏روباهی (Setaria italica (L.) P.Beauv) در مراحل مختلف رشد چکیده   PDF
فاطمه ایزدی یزدان آبادی , یوکابد اسماعیل پور اخلمد , آرش امیدی , محمد علی بهدانی
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۱ ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت (L. Zea mays) و خلر (Lathyrus sativus L.) تحت تأثیر کودهای فسفری زیستی و شیمیایی چکیده   PDF
مهدی نقی زاده , محمد گلوی گلوی
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۲ استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی چکیده   PDF
رضا قربانی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , مهدی نصیری , پرویز رضوانی مقدم
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۱ استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایرانI: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی چکیده   PDF
رضا قربانی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , مهدی نصیری , پرویز رضوانی مقدم
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۱ الگوی برآورد سودآوری مجازی گندم زیستی در دورة گذار (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) چکیده
محمد قربانی , محسن رجب زاده , هدی زارع میرک‎آباد
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۱ الگوی قیمت‏گذاری علف‏کش‏های همسو با محیط‏زیست و کشاورزی پایدار در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی گندم) چکیده   PDF
محمد قربانی , امین نعمتی , رضا قربانی
سال ۱۳۹۴ جلد ۷, شماره ۳ امکان سنجی کشت یونجه یکساله (Medicago scutellata) در شهرستان آق قلا (استان گلستان) با استفاده از GIS چکیده   PDF
نیلوفر نصراللهی , حسین کاظمی , بهنام کامکار
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۳ امکان‌سنجی استفاده از سوپر جاذب رطوبت به‌‌منظور کاهش تنش خشکی وارده به ذرت(Zea mays L.) در یک نظام زراعی کم‌‌نهاده در شرایط مشهد چکیده   PDF
محسن جهان , نفیسه کمایستانی , فاطمه رنجبر
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۴ انتشار دی‌اکسید کربن و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از مصرف انرژی در نظام‌های کاشت شالیزاری چکیده   PDF
سلمان دستان , افشین سلطانی , قربان نورمحمدی , حمید مدنی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۴ اکولوژی فردی گون قشلاقی Kar. & Kir) (Astragalus arpilobus، گونه ای امیدبخش برای اصلاح مراتع شمال شرق ایران چکیده   PDF
محمد جنگجو , فریدون ملتی , فریبا نوعدوست , علی بزرگمهر
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۲ برآورد دماهای کمّینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) با استفاده از مدل پنج- پارامتری بتا چکیده   PDF
سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول
سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۳ برآورد نوسانات عملکرد در مزارع گندم بوسیله متغیر های مکانی: رهیافتی در کشاورزی دقیق چکیده   PDF
مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , مریم جهانی
سال ۱۳۹۴ جلد ۷ شماره ۱ بررسی اثر تلقیح با میکوریزا و حجم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان(Trachyspermum ammi L.) چکیده   PDF   PDF
علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , فرزاد نجفی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۳ بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه دارویی و صنعتی موسیر (.Alliumm altissimum Regel) تحت شرایط کنترل شده چکیده   PDF
شهرام رضوان بیدختی , احمد نظامی , محمد کافی , حمید رضا خزاعی
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۲ بررسی اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و سن مزرعه بر ویژگی های زراعی زعفران ((Crocus sativus L. چکیده   PDF
الهام عزیزی , محبوبه جهانی کندری , رضا دیوان
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۳ بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عملکرد، فتوسنتز و پیگمانت های فتوسنتزی، کلروفیل و غلظت نیتروژن اجزای گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) چکیده   PDF
ایمان عارفی , محمد کافی , حمید رضا خزاعی , محمد بنایان اول
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۲ بررسی اثر سطوح مختلف کود گوگرد بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata L.) در شرایط تنش خشکی در منطقه بلوچستان چکیده   PDF
محسن موسوی نیک
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۴ بررسی اثر عصاره برگ درمنه و کرچک در کاهش جمعیت نماتود ریشه گرهی خیار (Meloidogyne incognita) چکیده   PDF
نفیسه کتولی , عصمت مهدیخانی مقدم , راحله مقصودلو
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۴ بررسی اثر فاصله ردیف و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی سویا تحت رقابت علف‌های هرز چکیده   PDF
زهرا جوزاریان , علیرضا یدوی , محسن موحدی دهنوی , عیسی مقصودی
سال۱۳۹۴ جلد۷, شماره ۴ بررسی اثر فاصله ردیف و کنترل علف های هرز در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) از طریق شاخص های رقابتی چکیده   PDF
مهدیه رجایی , مهدی دهمرده , عیسی خمری , سید محسن موسوی نیک
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۲ بررسی اثر مصرف تلفیقی کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر تولید کلزا (Brassica napus L.) در شرایط خاک شور استان قم چکیده   PDF
حسین صباحی , جعفر تکافویان , عبدالمجید مهدوی دامغانی , هومان لیاقتی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۳ بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر گره زایی و رشد سویا (Glycine max L.) تحت تنش کم آبی بذر چکیده   PDF
معصومه تاجیک خاوه , ایرج اله دادی , جهانفر دانشیان , امید آرمند پیشه
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۲ بررسی اثر کودهای بیولوژیک و آلی بر برخی صفات کمّی و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) چکیده   PDF
پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری , سارا بخشایی , لیلا جعفری
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۴ بررسی اثرات الگوی کاشت بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت علوفه ای (Zea mays L.) در شرایط شور چکیده   PDF
علی یزدی مطلق , سعید خاوری خراسانی , سعید بختیاری , جعفر موسی آبادی
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۳ بررسی اثرات اکولوژیکی سطوح مختلف قارچ کش متالاکسیل بر میزان زیست توده میکروبی خاک های کشت شده و کشت نشده ذرت (Zea mays L.) در شرایط مزرعه ای چکیده   PDF
مهشید منصورزاده , فایز رییسی
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۱ بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بنه بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)در شرایط اقلیمی ملایر چکیده   PDF
مجید رستمی , هدی محمدی
سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۲ بررسی اثرات تداخلی تراکم‌های مختلف تاج‌خروس (L. Amaranthus retroflexus) بر شاخص‌های رشد کرچک (L. Ricinus communis) چکیده   PDF
ناصر جعفرزاده , علیرضا پیرزاد , هاشم هادی
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۲ بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه‌‌زنی چهار توده بومی کوشیا (Kochia scoparia L.) چکیده   PDF
سعید خانی نژاد , محمد خواجه حسینی
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۳ بررسی اثرات دگرآسیبی اکالیپتوس (globulus Labill. Eucalyptus) بر برخی خصوصیات جوانه زنی، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی دو گیاه جو (Hordeum vulgare L.) و خاکشیر (L. Descurainia sophia) چکیده   PDF
ربابه سرائی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۱ بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید ذرت دانه ای(Zea mays L.) چکیده   PDF
مریم آشفته بیرگی , برات علی سیاه سر , سعید خاوری , محمد گلباشی , نفیسه مهدی نژاد , عادل علیزاده
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۱ بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی‌کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گل ختمی چکیده   PDF
امیر علی صادقی , کیومرث بخش کلارستاقی , کمال حاج محمدنیا قالیباف
سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۲ بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی با پراکنش علف‌های هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) استان کرمانشاه چکیده   PDF
مژگان ویسی , حمید رحیمیان مشهدی , حسن علیزاده , مهدی مین باشی , مصطفی اویسی
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۴ بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و عدس (Lens culinaris L.) در کشت دوم چکیده
اسماعیل رضائی چیانه , مهدی تاج بخش , اروج ولیزادگان , فرزاد بنایی اصل
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۱ بررسی امکان استفاده از نسبت های باندی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی تصاویر +ETM برای پایش پوشش گیاهی در منطقه نیشابور چکیده   PDF
سید حسین ثنایی نژاد , علیرضا آستارایی , مرجان قائمی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۴ بررسی امکان بهبود رشد ریشه گیاه عدس با استفاده از همزیستی میکوریزایی و آزوسپریلیوم تحت شرایط دیم چکیده   PDF
صادق ملکی , فیاض آقایاری , محمد رضا اردکانی , فرهاد رجالی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۳ بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس (Cuscuta campestris L.) با استفاده از عوامل بیماری های قارچی چکیده   PDF
فرنوش فلاح پور , علیرضا كوچكی , مهدی نصیری محلاتی , ماهرخ فلاحتی رستگار , رضا قربانی
سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۳ بررسی انرژیهای ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل اقتصادی بوم نظامهای تولید پسته (Pistacia vera L.) در شهرستان زرند کرمان چکیده   PDF
سیدرضا امیری , پرویز رضوانی مقدم
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۱ بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) چکیده   PDF
علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۳ بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و فنولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت تأثیر منابع زیستی و شیمیایی نیتروژن و فسفر چکیده   PDF
زینب یوسف پور , علیرضا یدوی , حمیدرضا بلوچی , هوشنگ فرجی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۴ بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزنجوش وحشی (Origanum vulagre virid) تحت تأثیر سطوح مختلف کود آزوکمپوست و اوره چکیده   PDF
رستم یزدانی بیوکی , محمد بنایان اول , حمیدرضا خزاعی , حمید سودائی زاده
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۴ بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L.)) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی چکیده   PDF
رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , علیرضا آستارایی
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۲ بررسی بهره ‏وری مصرف آب و انرژی در بوم‏ نظام‏های فاریاب استان کرمانشاه چکیده   PDF
محمد یوسفی , عبدالمجید مهدوی دامغانی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۳ بررسی تأثیر آزوسپیریلوم لیپوفروم بر ویژگی‌های گیاهچه آفتابگردان (Helianthus annus L.) حاصل از بذر شرایط کم‌آبی در شرایط مزرعه چکیده   PDF
حامد هادی , نانسی بابائی , جهانفر دانشیان , محمد حسین ارزانش , آیدین حمیدی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۳ بررسی تأثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) چکیده   PDF
علیرضا کوچکی , الهام عزیزی , آسیه سیاهمرگویی , مریم جهانی کندری
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۲ بررسی تأثیر برخی ویژگی های شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع گندم (L. Triticum aestivum) شرق مشهد چکیده   PDF
مریم جهانی کندری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۱ بررسی تأثیر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد کمی و کیفی شلغم علوفه‏ای (Brassica rapa L.) در نظام کشت جنگل زراعی در مقایسه با تک کشتی چکیده   PDF
محمد رضا چائی چی , رضا کشاورز افشار , سعید قنبرزاده
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۱ بررسی تأثیر تنش کم آبی و مراحل برداشت بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تربت حیدریه چکیده   PDF
احمد احمدیان , سودابه نورزاد
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۲ بررسی تأثیر روش کاشت بر ویژگی های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام شیرین و فوق شیرین ذرت (Zea mays L.) در شرایط شور چکیده   PDF
فهیمه فریدی , محمود رمرودی , محمد گلوی , براتعلی سیاهسر , سعید خاوری خراسانی
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۴ بررسی تأثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیش تیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه‏رست های دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.) چکیده   PDF
حمید رضا خزاعی , احمد نظامی , احسان عیشی رضایی , امیرحسین سعیدنژاد , فرزین پورامیر
151 - 200 (398) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>