نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۱ اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن سه رقم گلرنگ بهاره چکیده   PDF
الهه موسوی فر , محمدعلی بهدانی , مجید جامی الاحمدی , محمد سعید حسینی بجد
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۲ اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum. L.) رقم پیشتاز چکیده   PDF
سمیرا سبزواری , حمیدرضا خزاعی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۲ اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی و رژیم های آبیاری بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) چکیده   PDF
محمود رمرودی , مهدی كیخا ژاله , محمد گلوی , محمد جواد ثقه الاسلامی , رضا برادران
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۲ اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L.) چکیده   PDF
مجتبی میرآخوری , فرزاد پاک نژاد , محمدرضا اردکانی , فواد مرادی , پریسا ناظری , محمد نصری
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۲ اثر مدیریت تلفیقی علف‎های ‎هرز بر پویایی بانک بذر در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.) چکیده   PDF
آسیه سیاهمرگویی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سعید مهقانی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۴ اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L.) چکیده   PDF
سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۴ اثر مقادیر بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سه رقم کلزا (Brassica napus L.) در نکای مازندران چکیده   PDF
ولی اله سینا , ولی اله رامئه
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۴ اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و انواع بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیر (Allium sativum L.) چکیده   PDF
عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , هادی شوریده
سال۱۳۹۴ جلد۷, شماره ۴ اثر منابع مختلف کود بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) تحت تأثیر مدیریت‌های مختلف خاک ورزی چکیده   PDF
احمد قاسمی , احمد قنبری , براتعلی فاخری , حمیدرضا فنایی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۲ اثر نظامهای مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) بر کیفیت علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن) چکیده   PDF   PDF
لژیا زندیه , محمد رضا چائی چی , سید محمد رضا احتشامی
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۴ اثر ورمی‌کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد رویشی و اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد چکیده   PDF
علیرضا رضایی مودب , سید محسن نبوی كلات , رضا صدرآبادی حقیقی
سال ۱۳۹۵ جلد ۸ ،شماره ۴ اثر ورمی‏کمپوست و تلقیح میکوریزا بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سویا (Glycine max L.) تحت شرایط تنش کم‏آبی چکیده   PDF
الهام جهانگیری نیا , سید عطاالله سیادت , احمد کوچک زاده , منوچهر سیاح فر , محمدرضا مرادی تلاوت
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۳ اثر کابرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) چکیده   PDF
سمیعه اسکندری نصرآبادی , رضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۱ اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.) چکیده   PDF
صادق قربانی , حمیدرضا خزاعی , محمد كافی , محمد بنایان اول
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۳ اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای سبز، دامی و زیستی بر فراهمی نیتروژن خاک، برگ و دانه ذرت (رقم سینگل کراس ۷۰۴) چکیده   PDF
علی اصغر مومنی , محمدعلی بهمنیار , همت اله پیردشتی
سال۱۳۹۴ جلد۷, شماره ۴ اثر کاربرد همزمان میکوریزا و کودهای آلی کمپوست، ورمی‌کمپوست و گرانوله‌ گوگردی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی کم‌نهاده چکیده   بدون عنوان   PDF
پرویز رضوانی مقدم , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیایی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۲ اثر کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا Phaseolus vulgaris L.)) بر عملکرد ماده خشک و نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرز چکیده   PDF
علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حسن فیضی , شهرام امیرمرادی , فرزاد مندنی
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۳ اثر کم آبیاری بر انتقال مجدد و وزن خشک اندام های گیاهی سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) چکیده   PDF
محمد علی بهدانی , بی بی الهه موسوی فر
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۱ اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (Forssk. Plantago ovata)، قدومه شیرازی (L. homolocarpum (Alyssum، قدومه شهری (L. Lepidium perfoilatum) و تخم شربتی(Lalementia iberica L.) چکیده   PDF   PDF
علیرضا کوچکی , شهرام امیرمرادی , جواد شباهنگ , سلما کلانتری خاندانی
سال ۱۳۹۴جلد ۷, شماره ۲ اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد چکیده   PDF
عفت غلامی شرفخانه , محسن جهان , محمد بنایان اول , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۴ اثر گیاهان کود سبز و سطوح نیتروژن بر کارایی انتقال مجدد مواد در میانگره های گندم چکیده   PDF
فرزاد گرامی , امیر آینه بند , اسفندیار فاتح
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۴ اثرات آشفتگی ناشی از تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی بر برخی شاخص‌های بیولوژیک کیفیت خاک در اکوسیستم های جنگلی شمال ایران چکیده   PDF
علی بهشتی آل آقا , فائز رئیسی , احمد گلچین
سال ۱۳۹۰ جلد ۳ شماره ۱ اثرات الگوی کاشت و زمان اولین آبیاری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) چکیده   PDF
علی اصغر محمدآبادی , پرویز رضوانی مقدم , جبار فلاحی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۱ اثرات برخی صفات مهم زراعی بر عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) و امکان تعیین زمان نیاز گیاه سیب زمینی به کود نیتروژن با استفاده از دستگاه کلروفیل متر چکیده   PDF
محمدجواد ارشدی , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , سید امید عاقلی عاقلی
سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۳ اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) چکیده   PDF
علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۲ اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیک چکیده   PDF
رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , محمدبهزاد بهزاد امیری , جبار فلاحی , رضا دیهیم فرد
سال ۱۳۹۴جلد ۷, شماره ۲ اثرات تنش خشکی و تلقیح کودهای زیستی بر رشد، عملکرد و ترکیبات اسانس آویشن (Thymus vulgaris L.) چکیده   PDF
رقیه محمدپوروشوایی , محمد گلوی , محمود رمرودی , براتعلی فاخری
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۱ اثرات دگرآسیبی عصاره های آبی و دوره های پوسیدگی اندام های آفتاب گردان (Helianthus annus L.) بر جوانه‌زنی و رشد سس (Cuscuta compestris Yuncker.) چکیده   PDF
سید محمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم , روشنک شهریاری , مسعود آزاد , لیلا جعفری
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۲ اثرات زیست‌محیطی تولید بادام‌زمینی در آستانه‌اشرفیه استان گیلان چکیده   PDF   PDF
امین نیکخواه , علیرضا طاهری راد , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , حسین پیمان
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۲ اثرات سطوح آب و کود نیتروژن بر کارآیی مصرف و بهره وری آب در سه گیاه ذرت (Zea mays L.)، چغندرقند (Beta vulgaris L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) چکیده   PDF   PDF
رضا حیدری پور , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , احمد زارع فیض آبادی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۳ اثرات مدیریت حاصلخیزی و حفاظتی خاک در تناوب های زراعی مختلف بر خصوصیات بانک بذر در یک نظام ارگانیک چکیده   PDF
صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی , نایجل تریچلی , جولیا کوپر , کارلو لیفرت , مک ایر
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۱ اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) چکیده   PDF
الهه مرادی مرجانه , محمد بنایان , پرویز رضوانی مقدم , جواد شباهنگ
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۴ اثرات نحوه تغذیه نیتروژنی گیاه مادری و تلقیح باکتریایی بذور حاصله بر بهبود تحمل به شوری گندم در مرحله جوانهزنی چکیده   PDF
حمیدرضا فلاحی , پرویز رضوانی مقدم , محمدبهزاد امیری , مهسا اقحوانی شجری , رستم یزدانی بیوکی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۲ اثرات کاربرد آب شور و معمولی توأم با کودهای آلی و شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی و انباشت یون‌های معدنی در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) چکیده   PDF   PDF
جمیله باردل , احمد قنبری , مصطفی خواجه
سال۱۳۹۴ جلد۷, شماره ۴ اثرات کاربرد هیومیک اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) چکیده   PDF
علیرضا کوچکی , حمیدرضا فلاحی , محمدبهزاد امیری , حمیدرضا احیایی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۴ اثرات کاربرد پلیمر سوپرجاذب رطوبت در خاک و محلول‌پاشی اسید هیومیک روی برخی ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند(Beta vulgaris L.) در شرایط مشهد چکیده   PDF
محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , فاطمه رنجبر , معصومه آریایی , نفیسه کمایستانی
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۲ اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک در ترکیب با کود شیمیایی بر رشد ذرت (Zea mays L.) در شوشتر چکیده   PDF
خالد عیدی‏زاده , عبدالمجید مهدوی دامغانی , حسین صباحی , سعید صوفی‏زاده
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۴ اثرات کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای و تعیین شاخص بهره‌وری آب در شبکه آبیاری نکوآباد اصفهان چکیده   PDF
حمیدرضا سالمی , علیرضا توکلی , نادر حیدری
سال ۱۳۹۵ جلد ۸ ،شماره ۴ ارزش اقتصادی خدمات بوم نظام های تولیدی گندم (aestivum L. Triticum) استان خراسان رضوی چکیده   بدون عنوان   PDF
علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , افسانه امین غفوری , منصوره محلوجی راد , فرنوش فلاح پور
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۱ ارزیابی اثر تلفیقی کاربرد گوگرد باتیوباسیلوس بر عملکرد کیفی و خصوصیات مورفولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) چکیده   PDF
فخرالسادات نوربخش , محمد علی بهدانی , مجید جامی الاحمدی , سهراب محمودی
سال ۱۳۸۸ جلد ۱ شماره ۱ ارزیابی اثر کاربرد سویه‌هایی از باکتری سودوموناس برعملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفر چکیده   PDF
شهرام رضوان بیدختی , علیرضا دشتبان , محمد کافی , سارا سنجانی
سال ۱۳۹۴ جلد ۷, شماره ۳ ارزیابی اثر کود دامی و همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمی و روغن ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) چکیده   PDF
پرویز رضوانی مقدم , علی نوروزیان , سید محمد سیدی
سال ۱۳۹۱ جلد ۴ شماره ۲ ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: مزارع استان خراسان جنوبی) چکیده   PDF
حمزه میرحاجی , مهدی خجسته پور , مجید عباسپور فرد , سید محمد مهدوی شهری
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۲ ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربرد آفتکش ها در نظام های مختلف تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان های خراسان چکیده   PDF
امیر بهزاد بذرگر , افشین سلطانی , علیرضا کوچکی , ابراهیم زینلی , علیرضا قائمی
سال ۱۳۹۳ جلد ۶ شماره ۳ ارزیابی اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر شاخص های رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) چکیده   PDF
مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی
سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۳ ارزیابی اقتصادی ارقام اصلاح شده گندم نان آبی با منشا ملی و بین‏المللی و تأثیر آن بر انتقال تابع عرضه چکیده   PDF
هرمز اسدی , غلامرضا زمانیان , محمد نبی شهیکی تاش , محمد قربانی , محمدرضا جلال کمالی
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۳ ارزیابی اولیه برخی کنه های اریوفید عامل کنترل بیولوژیکی چند گونه علف هرز مهاجم در شمال شرقی ایران چکیده   PDF
قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , رضا قربانی
سال ۱۳۹۲ جلد ۵ شماره ۱ ارزیابی باکتری های محرک رشد، نیتروژن و فسفر بر کارایی کود و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم N-۸۰-۱۹ در شرایط ساری چکیده   PDF   PDF
زهرا صابر , همت اله پیردشتی , محمدعلی اسماعیلی , ارسطو عباسیان
سال ۱۳۸۹ جلد ۲ شماره ۱ ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) در شرایط آب و هوایی مشهد چکیده   PDF
محمد گلباشی , محسن ابراهیمی , سعید خاوری خراسانی , رجب چوکان , مهدی ضرابی
سال ۱۳۹۵ جلد ۸, شماره ۲ ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) و ریحان (Ocimum basilicum L.) در الگوهای مختلف کشت مخلوط با لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) چکیده   PDF
اسماعیل رضائی چیانه
51 - 100 (398) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>