نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • بررسی تأثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیش تیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه‏رست های دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.)  PDF    دانلود : 3746
  حمید رضا خزاعی ; احمد نظامی ; احسان عیشی رضایی ; امیرحسین سعیدنژاد ; فرزین پورامیر 273-281
  بازدید: 1016
  بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری  PDF    دانلود : 3783
  سمیرا صبوری راد ; محمد کافی ; احمد نظامی ; محمد بنایان اول 282-293
  بازدید: 884
  تأثیر تراکم و تاریخ کاشت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) بر تراکم و زیست توده علف‌های هرز در شرایط آب و هوایی شیروان  PDF    دانلود : 7569
  رضا قربانی ; سید وجیه اله میرعلوی ; مژگان ثابت تیموری 294-306
  بازدید: 1223
  بررسی ساختار جوامع و ترکیب گونه ای علف های هرز در مزارع گندم آبی (Triticum aestivum L.) استان خراسان جنوبی  PDF    دانلود : 7225
  سید علیرضا حسینی حسینی ; غلامرضا زمانی ; اسکندر زند ; سهراب محمودی 307-315
  بازدید: 713
  اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و انواع بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیر (Allium sativum L.)  PDF    دانلود : 5678
  عبداله ملافیلابی ; سرور خرم دل ; هادی شوریده 316-326
  بازدید: 1236
  بررسی اثرات الگوی کاشت بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت علوفه ای (Zea mays L.) در شرایط شور  PDF    دانلود : 5097
  علی یزدی مطلق ; سعید خاوری خراسانی ; سعید بختیاری ; جعفر موسی آبادی 327-334
  بازدید: 852
  ارزیابی کارایی اردک به عنوان عامل بیولوژیک بر تنوع و تراکم علف های هرز در کشت توأم برنج- اردک (Oryza sativa L.)  PDF    دانلود : 6388
  محمود محمدی ; همت اله پیردشتی ; قاسم آقاجانی مازندرانی ; سید یوسف موسوی طغانی 335-346
  بازدید: 1036
  واکنش های فیزیولوژیکی رازیانه L.) (Foeniculum vulgare به محدودیت آب  PDF    دانلود : 8272
  اسماعیل رضائی چیانه ; سعید زهتاب سلماسی ; کاظم قاسمی گلعذانی ; عباس دل آذر 347-355
  بازدید: 759
  چکیده های انگلیسی جلد ۴ شماره ۴  PDF    دانلود : 2653
  نشریه بوم شناسی 356-362
  بازدید: 120