دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

اثر مدیریت تلفیقی علف‎های ‎هرز بر پویایی بانک بذر در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.)

آسیه سیاهمرگویی; علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; سعید مهقانی
تعداد مشاهده : 791 صفحه 151-162 PDF
تعداد مشاهده : 979 صفحه 162-171 PDF
تعداد مشاهده : 632 صفحه 191-197 PDF

اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی و رژیم های آبیاری بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.)

محمود رمرودی; مهدی كیخا ژاله; محمد گلوی; محمد جواد ثقه الاسلامی; رضا برادران
تعداد مشاهده : 924 صفحه 219-226 PDF

تأثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

عباداله مؤیدی شهرکی; مجید جامی الاحمدی; محمد علی بهدانی; سهراب محمودی
تعداد مشاهده : 790 صفحه 227-232 PDF
تعداد مشاهده : 1414 صفحه 233-244 PDF
تعداد مشاهده : 1092 صفحه 245-253 PDF
تعداد مشاهده : 1458 صفحه 254-264 PDF
تعداد مشاهده : 198 صفحه 265-276 PDF