دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 1125 صفحه 1-8 PDF
تعداد مشاهده : 1082 صفحه 9-16 PDF
تعداد مشاهده : 1062 صفحه 17-24 PDF
تعداد مشاهده : 1205 صفحه 25-35 PDF

تأثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه‌ها

علیرضا کوچکی; آسیه سیاهمرگویی; گلثومه عزیزی; مریم جهانی کندری
تعداد مشاهده : 1207 صفحه 36-49 PDF

بررسی روابط رگرسیونی و همبستگی بین صفات ذرت دانه ای تحت تیمارهای مختلف کودی و شرایط تنش خشکی

مهدی ضرابی; ایرج اله اله دادی; غلامعباس اکبری; حمید ایران نژاد; غلامعلی اکبری
تعداد مشاهده : 1021 صفحه 50-64 PDF
تعداد مشاهده : 941 صفحه 65-71 PDF

اثرات الگوی کاشت و زمان اولین آبیاری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

علی اصغر محمدآبادی; پرویز رضوانی مقدم; جبار فلاحی
تعداد مشاهده : 1114 صفحه 84-93 PDF
تعداد مشاهده : 1211 صفحه 94-105 PDF

ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط سری های جایگزینی نخود (Cicer arietinum L.) و کنجد (Sesamum indicum L.)

فرزاد حسین پناهی; فرزین پورامیر; علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; رضا قربانی
تعداد مشاهده : 1106 صفحه 106-120 PDF

تأثیر تنش خشکی و شوری بر شاخص های جوانه زنی ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa L.)

شهلا قادری; جمشید قربانی; پرویز غلامی; آمنه کریم زاده; فاطمه سالاریان
تعداد مشاهده : 2510 صفحه 121-130 PDF
تعداد مشاهده : 214 صفحه 138-150 PDF