نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • الگوی برآورد سودآوری مجازی گندم زیستی در دورة گذار (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) 
  محمد قربانی ; محسن رجب زاده ; هدی زارع میرک‎آباد 1-8
  بازدید: 881
  واکنش عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کنجد (.Sesame indicum L) به کاربرد تلفیقی نیتروژن و کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس  PDF    دانلود : 668
  رقیه حسن پور ; همت اله پیردشتی ; محمد علی اسماعیلی ; ارسطو عباسیان 9-16
  بازدید: 932
  مقایسه دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر برخی خصوصیات رشدی، غلظت و جذب عناصر غذایی ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)  PDF    دانلود : 187
  طیبه نژادحسینی ; علیرضا آستارایی ; رضا خراسانی ; حجت امامی 17-24
  بازدید: 798
  ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط افزایشی سورگوم (Sorghum bicolor L.) و لوبیا‌چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط آبیاری کامل و کم آبیاری  PDF    دانلود : 634
  سارا سنجانی ; سید محمد باقر حسینی ; محمدرضا چائی چی ; شهرام رضوان بیدختی 25-35
  بازدید: 809
  تأثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه‌ها  PDF    دانلود : 443
  علیرضا کوچکی ; آسیه سیاهمرگویی ; گلثومه عزیزی ; مریم جهانی کندری 36-49
  بازدید: 882
  بررسی روابط رگرسیونی و همبستگی بین صفات ذرت دانه ای تحت تیمارهای مختلف کودی و شرایط تنش خشکی  PDF    دانلود : 708
  مهدی ضرابی ; ایرج اله اله دادی ; غلامعباس اکبری ; حمید ایران نژاد ; غلامعلی اکبری 50-64
  بازدید: 817
  ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط کنترل شده  PDF    دانلود : 157
  احمد نظامی ; زینت برومند رضازاده 65-71
  بازدید: 755
  پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندام های مختلف تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus L.)  PDF    دانلود : 153
  طاهره حمیدی ; رضا حمیدی 72-83
  بازدید: 814
  اثرات الگوی کاشت و زمان اولین آبیاری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)  PDF    دانلود : 174
  علی اصغر محمدآبادی ; پرویز رضوانی مقدم ; جبار فلاحی 84-93
  بازدید: 887
  بررسی عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) و باقلا (Vicia faba L.) در تراکم و ترکیب های مختلف کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی  PDF    دانلود : 693
  فهیمه اسلامی خلیلی ; همت اله پیردشتی ; آلاله متقیان 94-105
  بازدید: 939
  ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط سری های جایگزینی نخود (Cicer arietinum L.) و کنجد (Sesamum indicum L.)  PDF    دانلود : 686
  فرزاد حسین پناهی ; فرزین پورامیر ; علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; رضا قربانی 106-120
  بازدید: 857
  تأثیر تنش خشکی و شوری بر شاخص های جوانه زنی ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa L.)  PDF    دانلود : 906
  شهلا قادری ; جمشید قربانی ; پرویز غلامی ; آمنه کریم زاده ; فاطمه سالاریان 121-130
  بازدید: 882
  تأثیر مقادیر مختلف کود سوپر فسفات تریپل و میزان کارایی روش‌های‌کودپاشی و کودکاری نواری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‏ای (Zea mays L)  PDF    دانلود : 154
  مالک لویمی ; عبدالمهدی بخشنده ; عبدالنور چعب 131-137
  بازدید: 853
  چکیده های انگلیسی جلد ۳ شماره ۱  PDF    دانلود : 2358
  نشریه بوم شناسی 138-150
  بازدید: 94