نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • بررسی شاخص های رشد و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در رقابت با خردل وحشی (L. Sinapis arvensis) تحت تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن  PDF    دانلود : 7216
  فاطمه سلیمانی ; گودرز احمدوند ; بیژن سعادتیان 537-547
  بازدید: 1091
  بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L.)) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی  PDF    دانلود : 3997
  رستم یزدانی بیوکی ; پرویز رضوانی مقدم ; حمیدرضا خزاعی ; علیرضا آستارایی 548-555
  بازدید: 959
  بررسی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی کشت مخلوط ارزن دانه ای (Panicum miliaceum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.)  PDF    دانلود : 4299
  احمد قنبری ; محمد نصیرپور ; ابوالفضل توسلی 556-564
  بازدید: 871
  تأثیر برخی از ریزوباکتری های محرک رشد و کود نیتروژنی بر ویژگی های مورفولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)  PDF    دانلود : 5363
  سهیلا دست برهان ; سعید زهتاب سلماسی ; صفر نصراله زاده ; علیرضا توسلی 565-573
  بازدید: 858
  بررسی تنوع گونه ای، ساختاری و کارکردی جوامع علف های هرز باغات پسته (Pistacia vera L.) شهرستان بردسکن  PDF    دانلود : 8884
  صغری الهی ; رضا صدرآبادی حقیقی ; لیلا علیمرادی 574-586
  بازدید: 949
  بررسی اثر عصاره برگ درمنه و کرچک در کاهش جمعیت نماتود ریشه گرهی خیار (Meloidogyne incognita)  PDF    دانلود : 4784
  نفیسه کتولی ; عصمت مهدیخانی مقدم ; راحله مقصودلو 587-592
  بازدید: 836
  تأثیر Azospirillum lipoferum و Azotobacter chrococoum بر آزادسازی پتاسیم خاک در کشت گلدانی سویا (Glycine max var. Williams)  PDF    دانلود : 7701
  اسماعیل دردی پور ; اکرم فرشادی راد ; محمدحسین ارزانش 593-599
  بازدید: 815
  تأثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)  PDF    دانلود : 3256
  فاطمه اکبرنژاد ; علیرضا آستارایی ; امیر فتوت ; مهدی نصیری محلاتی 600-608
  بازدید: 786
  گروه بندی هیبریدهای جدید ذرت (Zea mays L.) بر پایه صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای آن  PDF    دانلود : 5548
  جعفر موسی آبادی ; سعید خاوری خراسانی ; براتعلی سیاه سر ; احمد اسماعیلی ; نفیسه مهدی نژاد 609-616
  بازدید: 864
  ارزیابی تأثیر کیفیت زیستگاه‌ بر جامعه فون خاک در منطقه جاجرم  PDF    دانلود : 2985
  قربانعلی رسام ; ناصر لطیفی ; افشین سلطانی ; بهنام كامكار 617-626
  بازدید: 851
  اثر آبیاری محدود بر رشد و عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در شرایط بیرجند  PDF    دانلود : 7246
  بی بی الهه موسوی فر ; محمدعلی بهدانی ; مجید جامی الاحمدی ; محمد سعید حسینی بجد 627-639
  بازدید: 934
  تاثیر ماده آلی هیومیک اسید بر ویژگی های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ؟ سه رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)  PDF    دانلود : 4475
  بهنام صالحی ; علی باقر زاده ; محسن قاسمی 640-647
  بازدید: 940
  اکولوژی فردی گون قشلاقی Kar. & Kir) (Astragalus arpilobus، گونه ای امیدبخش برای اصلاح مراتع شمال شرق ایران  PDF    دانلود : 6916
  محمد جنگجو ; فریدون ملتی ; فریبا نوعدوست ; علی بزرگمهر 648-657
  بازدید: 801
  اثر رژیم های آبیاری بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط گلخانه  PDF    دانلود : 3313
  مرتضی گلدانی 658-666
  بازدید: 834
  اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L.)  PDF    دانلود : 4220
  سرور خرم دل ; علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; رضا خراسانی 667-680
  بازدید: 883