دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 1258 صفحه 206-214 PDF
تعداد مشاهده : 1326 صفحه 225-235 PDF

اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L.)

مجتبی میرآخوری; فرزاد پاک نژاد; محمدرضا اردکانی; فواد مرادی; پریسا ناظری; محمد نصری
تعداد مشاهده : 1262 صفحه 236-244 PDF
تعداد مشاهده : 1103 صفحه 245-255 PDF
تعداد مشاهده : 1193 صفحه 256-265 PDF

اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیک

رستم یزدانی بیوکی; پرویز رضوانی مقدم; علیرضا کوچکی; محمدبهزاد بهزاد امیری; جبار فلاحی; رضا دیهیم فرد
تعداد مشاهده : 1147 صفحه 266-276 PDF
تعداد مشاهده : 1234 صفحه 287-291 PDF

اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک در ترکیب با کود شیمیایی بر رشد ذرت (Zea mays L.) در شوشتر

خالد عیدی‏زاده; عبدالمجید مهدوی دامغانی; حسین صباحی; سعید صوفی‏زاده
تعداد مشاهده : 1171 صفحه 292-301 PDF
تعداد مشاهده : 1352 صفحه 302-312 PDF
تعداد مشاهده : 1117 صفحه 313-322 PDF
تعداد مشاهده : 1271 صفحه 323-334 PDF

ارزیابی رشد و عملکرد هیبریدهای جدید سینگل کراس ذرت علوفه ای (Zea mays L.)

سعید خاوری خراسانی; محمد گلباشی; فرهاد عزیزی; مریم آشفته بیرگی; رضا فاطمی
تعداد مشاهده : 1155 صفحه 335-342 PDF
تعداد مشاهده : 1139 صفحه 343-352 PDF