نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • بررسی تامین امنیت غذایی بر اساس مفاهیم مبادله آب مجازی و رد پای بوم شناختی آب (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)  PDF    دانلود : 312
  اعظم عربی یزدی ; امین علیزاده ; سعید نی ریزی
  بازدید: 1202
  ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا  PDF    دانلود : 289
  علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; فرزاد مندنی ; حسن فیضی ; شهرام امیر مرادی
  بازدید: 1197
  نقش تلقیح مضاعف باکتری‌های آزوسپریلوم و سودوموناس در بهبودجذب عناصر غذایی در ذرت  PDF    دانلود : 189
  سمیه نظارت ; احمد غلامی
  بازدید: 1108
  ارزیابی اثر کاربرد سویه‌هایی از باکتری سودوموناس برعملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفر  PDF    دانلود : 272
  شهرام رضوان بیدختی ; علیرضا دشتبان ; محمد کافی ; سارا سنجانی
  بازدید: 1146
  اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن سه رقم گلرنگ بهاره  PDF    دانلود : 220
  الهه موسوی فر ; محمدعلی بهدانی ; مجید جامی الاحمدی ; محمد سعید حسینی بجد
  بازدید: 1103
  تأثیر باکتری‌های تثبیت کننده آزادزی و همزیست نیتروژن بر ویژگی‌های بذری و گیاهچه های بذرهای سویا تولید شده در شرایط آبیاری محدود  PDF    دانلود : 228
  حامد هادی ; جهانفر دانشیان ; احمد اصغرزاده ; آیدین حمیدی ; پریسا جنوبی ; فرشید قوشچی ; محمد نصری
  بازدید: 1112
  بررسی ترکیب‌های مختلف کاشت و اثر کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.)  PDF    دانلود : 354
  پرویز رضوانی مقدم ; محمدرضا رئوفی ; محمدحسن راشد محصل ; روح الله مرادی
  بازدید: 1744
  مدیریت تلفیقی علف هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) در مزارع گندم در شرایط هیرم کاری  PDF    دانلود : 293
  محمدعلی باغستانی میبدی ; حسن سیدی پور ; اسکندر زند ; مهدی مین باشی معینی ; فریبا میقانی ; علی لشکری
  بازدید: 1135
  الگوی قیمت‏گذاری علف‏کش‏های همسو با محیط‏زیست و کشاورزی پایدار در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی گندم)  PDF    دانلود : 106
  محمد قربانی ; امین نعمتی ; رضا قربانی
  بازدید: 1167
  واکنش ظهور و رشد گیاهچه‌ای لوبیا سبز (L. Phaseolus vulgaris) به مقادیر مختلف ورمی کمپوست  PDF    دانلود : 215
  آلاله متقیان ; همت اله پیردشتی ; محمدعلی بهمنیار
  بازدید: 1064
  اثر الگوهای مختلف کاشت ذرت (Zea mays L.) در کاهش مصرف علفکش فورام سولفورون (اکوئیب)  PDF    دانلود : 275
  مهران صفرخانلو ; اسکندر زند ; محمدعلی باغستانی ; علیرضا ولدآبادی ; علیرضا باقری
  بازدید: 2333
  استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایرانI: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی  PDF    دانلود : 270
  رضا قربانی ; علیرضا کوچکی ; محسن جهان ; مهدی نصیری ; پرویز رضوانی مقدم
  بازدید: 1743