فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه

فرزاد مندنی; علی بزرگی حسین آباد; محسن سعیدی; علیرضا باقری; حسن حیدری

برآورد میزان ترسیب کربن در بوم‌نظام‌های زراعی ایران با استفاده از مدل¬های تجربی

الهه برومند رضازاده; علیرضا کوچکی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی; امیر لکزیان

برآورد سهم نسبی عوامل بهنژادی و به¬زراعی در افزایش عملکرد در نظام¬های تولید گندم (.Triticum aestivum L) کشور

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; افسانه امین غفوری; منصوره محلوجی راد

ارزيابي تغييرات طولاني¬مدت تنوع گونه‏هاي زراعي در بوم‌نظام‏هاي زراعي استان‏هاي خراسان شمالي، جنوبي و رضوي

مهدی نصیری محلاتی; علیرضا کوچکی; آرش قلعه گلاب بهبهانی; آگرین داوری; شهاب الدین معین الدینی

تأثیر کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) بر ویژگی‌های کمی علوفه

رامین نظریان; علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; پرویز رضوانی مقدم

تأثیر تاریخ کاشت و تنش خشکی آخر فصل بر صفات اکوفیزیولوژیک ارقام جدید کلزا (Brassica napus L.)

پریسا ناظری; امیر حسین شیرانی راد; سید علیرضا ولد آبادی; مجتبی میراخوری; اسماعیل حدیدی ماسوله

تعیین مدل مناسب در تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در استان گیلان با روش آنالیز خط مرزی

نیلوفر آقایی پور; همت اله پیردشتی; محسن زواره; حسین اسدی; محمدعلی بهمنیار