نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • شبیه سازی رقابت گندم پاییزه (Aestivum Triticum L.) و علف هرز یولاف وحشی (Avena Ludoviciana) تحت شرایط آب و هوای کرمانشاه: واسنجی و ارزیابی مدل CliPest 
  اشکان جلیلیان ; فرزاد مندنی ; محمود خرمي وفا ; علیرضا باقری
  بازدید: 194
  بررسی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک و شاخص‌های کیفیت علوفه کشت مخلوط ذرت (‏Zea mays L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (‏Vigna unguiculata L.) 
  مهدی شریفی نژاد ; احمد قنبری ; علیرضا سیروس مهر
  بازدید: 18
  مقایسة تولید ذرت سیلویی و سورگوم علوفه ای به لحاظ مصرف انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در استان گلستان 
  محمد تقی فیض بخش ; پریسا علی زاده
  بازدید: 24
  تعیین سطوح بهینه کودهای زیستی و محلول پاشی آهن بر عملکرد و شاخص های کیفی چای ترش 
  مهدی دهمرده ; زهرا میر ; عیسی خمری ; جمشید پیری ‍‍‍
  بازدید: 23
  اثر تراکم بوته و کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus) 
  ابوالفضل توسلی ; طاهره موسوی ; عیسی پیری ; مهدی بابائیان
  بازدید: 11
  نقش همزیستی قارچ تریکودرما و باکتری اینتروباکتر بر بهبود عملکرد گندم در سطوح مختلف کود فسفر 
  فائزه محمدی کشکا ; همت اله پیردشتی ; یاسر یعقوبیان ; اسماعیل بخشنده
  بازدید: 9
  تولید محصول آفتابگردان تحت تأثیر کشت مخلوط افزایشی با لوبیا و سامانه های مختلف خاک-ورزی 
  جواد حمزه ئی ; محسن سیدی
  بازدید: 11
  بررسی سیستم های کشت ارگانیک و متداول تولید زیره سبز (Cuminum cyminum L) در منطقه زاهدان 
  عیسی پیری ; زهرا وحیدیان ; ابوالفضل توسلی ; مهدی بابائیان
  بازدید: 21
  اثر کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea maize L.) و سیب زمینی (Solanuum tuberosum L.) در منطقه نیکشهر 
  حمیدرضا مبصر ; شهدوست برجسته ; عباس کشته گر
  بازدید: 14
  بررسی پتانسیل عملکردژنوتیپ های مختلف ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) تحت شرایط نرمال و تنش رطوبتی 
  عنایت اله توحیدی نژاد
  بازدید: 9