دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تأثیر مدیریت¬های تغذیه¬ای بر شاخص¬های رشدی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

نفیسه کمایستانی; پرویز رضوانی مقدم; محسن جهان; فاطمه رنجبر
تعداد مشاهده : 171 صفحه 299-312 PDF

ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط جایگزینی ماریتیغال (Silybum marianum L.) و رازیانه (Foenicolum vulgar Mill.)

حسام‌الدین سلوکی; مهدی نصیری‌محلاتی; علیرضا کوچکی; پرویز رضوانی مقدم
تعداد مشاهده : 485 صفحه 313-326 PDF
تعداد مشاهده : 102 صفحه 327-339 PDF

ارزیابی شاخص¬های تنوع زیستی برخی گیاهان زراعی در استان کرمانشاه

اشکان عسگری; علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 179 صفحه 340-352 PDF
تعداد مشاهده : 364 صفحه 368-385 PDF

بررسی سیستم¬های کشت ارگانیک و متداول تولید زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در منطقه زاهدان

عیسی پیری; زهرا وحیدیان; ابوالفضل توسلی; مهدی بابائیان
تعداد مشاهده : 223 صفحه 386-399 PDF
تعداد مشاهده : 269 صفحه 430-443 PDF
تعداد مشاهده : 305 صفحه 444-458 PDF
تعداد مشاهده : 215 صفحه 490-503 PDF
تعداد مشاهده : 221 صفحه 504-515 PDF
تعداد مشاهده : 198 صفحه 580-602 PDF