دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 265 صفحه 910-921 PDF
تعداد مشاهده : 265 صفحه 922-934 PDF
تعداد مشاهده : 1011 صفحه 935-959 PDF

کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی و تأثیر آن بر خصوصیات رشدی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

پرویز رضوانی مقدم; قربانعلی اسدی; فاطمه رنجبر; مهسا اقحوانی شجری; روشنک شهریاری
تعداد مشاهده : 289 صفحه 960-971 PDF

بررسی مخاطرات زیست¬محیطی حشره‌‌کشهای پر مصرف در منطقه هشتگرد با استفاده از شاخص EIQ

سید جلال یدالهی نوش آبادی; محمد رضا جهانسوز; ناصر مجنون حسینی; غلامرضا پیکانی
تعداد مشاهده : 663 صفحه 1020-1030 PDF
تعداد مشاهده : 521 صفحه 1031-1049 PDF

ارزیابی بیلان انرژی و انتشار دی‌اکسید کربن در مزارع تولید گندم (Triticum aestivum L.)

محمد پازکی طرودی; حسین عجم نوروزی; عباس قنبری مالیدره; محمدرضا داداشی; سلمان دستان
تعداد مشاهده : 292 صفحه 1168-1193 PDF
تعداد مشاهده : 407 صفحه 1194-1207 PDF