نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • اثر کودهای آلی در ترکیب با کود شیمیایی بر عملکرد غده و برخی صفات کیفی سیب زمینی )Solanum tuberosum L(. 
  روح اله امینی ; عادل دباغ محمدی نسب ; شهرام مهدوی
  بازدید: 92
  مطالعه پویایی جمعیت و بانک‪بذر علف‪های هرز تحت تأثیر روش‪های مختلف خاک‪ورزی 
  رویا مومن ; آسیه سیاهمرگویی ; ابراهیم زینلی ; بهنام کامکار ; فرشید قادری فر
  بازدید: 32
  انتشار گازهای گلخانه‏ای و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از مصرف نهاده‏های شیمیایی در زراعت محصولات مهم استان کرمان: - محصولات باغی 
  روح اله مرادی ; نسیبه پورقاسمیان
  بازدید: 77
  مطالعه تاثیر وزن اولیه غده بذری و کود دامی برزادآوری و عملکرد موسیر (Allium altissimum Regel) در شرایط آب و هوایی شیروان 
  مونا عارفخانی ; محمد خیرخواه ; محمود قربان زاده نقاب ; مهدی باباییان
  بازدید: 59
  بررسی و مقایسه جنبه های زراعی و اکولوژیکی سیستم های کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی ذرت (Zea maize) و سویا (Glycine max) در منطقه ایرانشهر 
  َََعیسی پیری ; بتول زنده دل ; ابوالفضل توسلی
  بازدید: 80
  مقایسه تولید علوفه گیاه زراعی جدید آمارانت (Amaranthus spp. L.) تحت تاثیر مدیریت کودهای ارگانیک و شیمیایی 
  محمدرضا محمدی تودشکی ; امیر آینه بند ; اسفندیار فاتح
  بازدید: 79
  تاثیر مقادیر مختلف اسید هیومیک و عصاره ورمی کمپوست بر روی خصوصیات رشدی، مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی مرزه خوزستانی Satureja khuzistanica (JAMZAD) 
  فرزاد نجفی
  بازدید: 100
  تاثیر همزیستی میکوریزایی و کاربرد ازتوباکتر بر خصوصیات کیفی ژنوتیپ های مختلف گندم در شرایط دیم منطقه خرم آباد 
  بهروز امرایی
  بازدید: 87