دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

فراتحلیل مصرف کود شیمیایی نیتروژن در تولید غلات در ایران

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; سارا بخشائی; آگرین داوری
تعداد مشاهده : 411 صفحه 296-313 PDF

تأثیرکود های آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگی¬های گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.)

عقیل روحی نوق; علیرضا کوچکی; رضا قربانی; پرویز رضوانی مقدم; سارا بخشائی
تعداد مشاهده : 735 صفحه 314-325 PDF

اثر تراکم بنه و نوع بستر کاشت بر اجزای عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.)

عبداله ملافیلابی; علیرضا کوچکی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 347 صفحه 326-341 PDF
تعداد مشاهده : 474 صفحه 421-432 PDF
تعداد مشاهده : 670 صفحه 433-444 PDF
تعداد مشاهده : 518 صفحه 458-474 PDF
تعداد مشاهده : 618 صفحه 505-519 PDF

تأثیر رسوب ریزگردها بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی و دیم کرمانشاه

حمزه فعله گری; محمد اقبال قبادی; مختار قبادی; سعید جلالی هنرمند; محسن سعیدی
تعداد مشاهده : 646 صفحه 535-544 PDF

ارزیابی عملکرد علوفه و دانه گیاهان چند ساله با نیاز آبی کم در اراضی زراعی رها شده

غلامعلی گزانچیان; محمد تقی کاشکی; وجیه الله میرعلوی; علی اسلامی
تعداد مشاهده : 374 صفحه 545-558 PDF