دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

ارزیابی شاخص‌های تنوع زیستی زراعی سه گونه جالیزی استان خراسان رضوی

مهدی نصیری محلاتی; علیرضا کوچکی; حمید رضا توکلی کاخکی; مهدیه سلطانی
تعداد مشاهده : 416 صفحه 1-14 PDF
تعداد مشاهده : 482 صفحه 15-30 PDF
تعداد مشاهده : 617 صفحه 31-49 PDF

اثرکود زیستی بر رشد، عملکرد دانه و اسانس رازیانه(Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش خشکی

حسین گرگینی شبانکاره; براتعلی فاخری; رقیه محمد پور وشوایی
تعداد مشاهده : 546 صفحه 50-62 PDF
تعداد مشاهده : 309 صفحه 88-101 PDF

تأثیر ورمی کمپوست و قارچ میکوریزا بر خصوصیات رشد، میزان اسانس و عملکرد آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)

نعیمه بیطرفان; احمد غلامی; حمید عباس دخت; مهدی برادران; فرحناز خلیقی سیگارودی
تعداد مشاهده : 524 صفحه 102-114 PDF
تعداد مشاهده : 518 صفحه 115-128 PDF

بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و ازتوبارور بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)

قباد محمدپور; محمداقبال قبادی; غلامرضا محمدی; مختار قبادی
تعداد مشاهده : 392 صفحه 129-141 PDF

اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

شهرام امیرمرادی; پرویز رضوانی مقدم; علیرضا کوچکی; شهناز دانش; امیر فتوت
تعداد مشاهده : 608 صفحه 142-157 PDF

اثر ارتفاع بستر، کود دامی و تغذیه برگی بر ویژگیهای بنه و عملکرد زعفران (Crosus sativus L.)

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; شهرام رضوان بیدختی; سارا سنجانی
تعداد مشاهده : 593 صفحه 158-170 PDF

تأثیر منابع مختلف کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata)

علی مجاب قصرالدشتی; عیسی مقصودی; یعقوب بهزادی; محمدجواد فریدونی
تعداد مشاهده : 392 صفحه 171-184 PDF

اثر روش خاک‌ورزی و کوددهی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

رضا طباطبایی; رضا توکل افشاری; محمد تقی ناصری; علیرضا کوچکی; نادر تنیده
تعداد مشاهده : 354 صفحه 185-197 PDF
تعداد مشاهده : 364 صفحه 217-231 PDF
تعداد مشاهده : 358 صفحه 245-261 PDF