نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • اثر تنش خشکی و کودهای زیستی بر ویژگی های کمّی و کیفی ماریتیغال (Silybum marianum L.) 
  رقیه محمدپوروشوایی ; محمود رمرودی ; براتعلی فاخری
  بازدید: 136
  ارزیابی قدرت رقابتی ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در برابر علف هرز تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) در منطقه بیرجند 
  محمد جواد بابایی زارچ ; سهراب محمودی ; سید وحید اسلامی
  بازدید: 66
  تأثیر ورمی کمپوست و قارچ میکوریزا بر خصوصیات رشد، میزان اسانس و عملکرد آویشن باغی (Thymus vulgaris) 
  نعیمه بیطرفان ; احمد غلامی
  بازدید: 97
  تأثیر کود زیستی بر رشد، عملکرد دانه و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) تحت تنش کم آبی 
  حسین گرگینی شبانکاره ; براتعلی فاخری ; رقیه محمد پور وشوایی
  بازدید: 130
  اثر کودهای زیستی در تلفیق با مقادیر مختلف کودهای شیمیایی بر ویژگی های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کاسبرگ چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) 
  رقیه محمدپوروشوایی ; احمد قنبری ; براتعلی فاخری
  بازدید: 76
  ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ در سیستم های کشاورزی ارگانیک و متداول 
  مهدیه حاج غنی ; امیر قلاوند ; سید علی محمد مدرس ثانوی
  بازدید: 164
  اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) 
  شهرام امیرمرادی ; پرویز رضوانی مقدم ; علیرضا کوچکی ; شهناز دانش ; امیر فتوت
  بازدید: 219
  تأثیر تلقیح با ازتوباکتر و مصرف سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت در نظام چند کشتی همزمان با لگومها 
  محمد میرزاخانی ; محمدرضا داوری
  بازدید: 70
  بررسی اثرات منابع مختلف نیتروژن و کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان(Carum capticum) 
  زهرا صیدی ; اسفندیار فاتح ; امیر آینه بند
  بازدید: 138
  ارزیابی اثرات مختلف کاربرد کودهای حاوی عناصر پر مصرف (N,P,K) بر خصوصیات مورفولوژیک و رشدی گیاه نوروزک Salvia leriifolia Benth. 
  مسعود امینی ; محمد کافی ; مهدی پارسا
  بازدید: 463
  بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و ازتوبارور بر رشد و عملکرد نخود در شرایط دیم 
  محمداقبال قبادی ; قباد محمدپور ; غلامرضا محمدی ; مختار قبادی
  بازدید: 87
  بررسی اثر سیستم های اگروفارستری و کشت متداول بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم و جو 
  منیر نظری ; علی عباسی ; سیف اله فلاح
  بازدید: 40
  ارزیابی اثر تلقیح باکتری‌ تیوباسیلوس و قارچ میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سیر (Allium sativum) در سطوح مختلف گوگرد 
  پروین حجازی راد ; احمد غلامی ; همت الله پیردشتی ; ارسطو عباسیان
  بازدید: 118
  اثر ارتفاع بستر، کود دامی و تغذیه برگی بر ویژگیهای بنه و عملکرد زعفران (Crosus sativus L.) 
  علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; شهرام رضوان بیدختی ; سارا سنجانی
  بازدید: 279
  تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد غده چغندرقند تحت شرایط کم آبیاری و حضور علف های هرز 
  علی اصغر آب سالان ; علی قنبری ; مهدی راستگو ; شهرام نوروززاده
  بازدید: 75
  اثر مدیریت نظام های کشت رایج و اکولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) 
  رضا طباطبایی ; رضا توکل افشاری ; محمد تقی ناصری ; علیرضا کوچکی ; نادر تنیده
  بازدید: 96
  اثرات تغییر اقلیم بر نواحی در معرض تهاجم علف هرز کشیده‌برگ جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) در ایران و جهان 
  سیدکریم موسوی ; علی قنبری ; رضا قربانی ; محمدعلی باغستانی
  بازدید: 16
  تأثیر منابع مختلف کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata) 
  علی مجاب قصرالدشتی ; عیسی مقصودی ; یعقوب بهزادی ; محمدجواد فریدونی
  بازدید: 26
  ارزیابی تولید خالص اولیه (NPP) و تسهیم کربن به اندام‏ های مختلف گیاه ذرت تحت تأثیر سیستم های ‏خاکورزی و مدیریت تغذیه‏ ای 
  عصمت محمدی ; حمیدرضا اصغری ; احمد غلامی ; سرور خرم دل
  بازدید: 9
  ارزیابی شاخص های تنوع زیستی سه گونه جالیزی استان خراسان رضوی 
  مهدی نصیری محلاتی ; علیرضا کوچکی ; حمید رضا توکلی کاخکی ; مهدیه سلطانی
  بازدید: 26