نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • برآورد نوسانات عملکرد در مزارع گندم بوسیله متغیر های مکانی: رهیافتی در کشاورزی دقیق  PDF    دانلود : 234
  مهدی نصیری محلاتی ; علیرضا کوچکی ; مریم جهانی 329-345
  بازدید: 197
  اثر تنش خشکی و اسید‌هیومیک بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتوسیانین چای‌ترش (Hibiscus sabdarifa L.)  PDF    دانلود : 218
  مژگان سنجری میجانی ; علیرضا سیروس مهر ; براتعلی فاخری 346-358
  بازدید: 440
  ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر کاربرد ورمی کمپوست، باکتری تیوباسیلوس و محلول پاشی آهن و روی  PDF    دانلود : 146
  الناز داوران حق ; بهرام میرشکاری ; محمد رضا اردکانی ; فرهاد فرح وش فرح وش ; فرهاد رجالی 359-372
  بازدید: 334
  تأثیر تناوب‌های زراعی مختلف بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط دیم کرمانشاه  PDF    دانلود : 165
  عبدالوهاب عبدالهی 373-384
  بازدید: 240
  راندمان کنترل علف هرز گلرنگ وحشی(Carthamus oxyacanthus M. Bieb) در کشت مخلوط جایگزینی جو (Hordeum vulgare L.) و ماشک علوفه‌ای (Vicia sativa L.)  PDF    دانلود : 147
  عبدالرضا احمدی ; علیرضا دارایی مفرد 385-396
  بازدید: 227
  اثر غلظت نیتروژن بقایا و گذشت زمان بر دینامیک بقایای گیاه یونجه (Medicago sativa L.) در مناطق با شرایط آب و هوایی مختلف  PDF    دانلود : 157
  سعید شفیعی ; احمد گلچین ; مجمد امیر دلاور 397-416
  بازدید: 339
  تأثیرکاشت گیاهان پوششی بر توزیع عمودی سطح برگ و ماده خشک سویا (Glycine max L.) در رقابت با علف‌های هرز  PDF    دانلود : 110
  سیده ثمانه هاشمی ; فائزه زعفریان ; اسفندیار فرهمندفر ; میلاد باقری شیروان 417-434
  بازدید: 222
  اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)  PDF    دانلود : 164
  علیرضا کوچکی ; پرویز رضوانی مقدم ; حمیدرضا فلاحی 435-451
  بازدید: 373
  بررسی انرژیهای ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل اقتصادی بوم نظامهای تولید پسته (Pistacia vera L.) در شهرستان زرند کرمان  PDF    دانلود : 168
  سیدرضا امیری ; پرویز رضوانی مقدم 452-462
  بازدید: 382
  تغییرات شاخص‌های رشدی توده بومی زیره‌سبز (Cuminum cyminum L.) و رقم هندی در پاسخ به شوری و تعداد آب آبیاری  PDF    دانلود : 177
  محمد کافی ; احسان کشمیری 463-475
  بازدید: 195
  ارزیابی اقتصادی ارقام اصلاح شده گندم نان آبی با منشا ملی و بین‏المللی و تأثیر آن بر انتقال تابع عرضه  PDF    دانلود : 141
  هرمز اسدی ; غلامرضا زمانیان ; محمد نبی شهیکی تاش ; محمد قربانی ; محمدرضا جلال کمالی 476-489
  بازدید: 154