دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 571 صفحه 169-181 PDF

بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی با پراکنش علف‌های هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) استان کرمانشاه

مژگان ویسی; حمید رحیمیان مشهدی; حسن علیزاده; مهدی مین باشی; مصطفی اویسی
تعداد مشاهده : 447 صفحه 197-211 PDF
تعداد مشاهده : 1588 صفحه 212-226 PDF
تعداد مشاهده : 685 صفحه 241-250 PDF
تعداد مشاهده : 459 صفحه 281-295 PDF

اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

راحله احمدزاده قویدل; قربانعلی اسدی; محمد تقی ناصری پور یزدی; رضا قربانی; سرور خرم دل
تعداد مشاهده : 582 صفحه 296-317 PDF