نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • اثرات کاربرد هیومیک اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)  PDF    دانلود : 1199
  علیرضا کوچکی ; حمیدرضا فلاحی ; محمدبهزاد امیری ; حمیدرضا احیایی 425-442
  بازدید: 562
  تأثیر تغییر اقلیم بر طول مراحل رشد و نیاز آبی گندم و جو (مطالعه موردی: دشت بیرجند)  PDF    دانلود : 1398
  میترا رحمانی ; مجید جامی الاحمدی ; علی شهیدی ; مصطفی هادی زاده ازغندی 443-460
  بازدید: 412
  بررسی تنوع گونه ای کنه‌های شکارگر خانواده فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) در اکوسیستم‌های مختلف شهرستان ساری  PDF    دانلود : 1098
  جواد امیدی ; علیرضا هادی زاده ; محمود محمدی شریف 461-472
  بازدید: 237
  بررسی اثر فاصله ردیف و کنترل علف های هرز در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) از طریق شاخص های رقابتی  PDF    دانلود : 1051
  مهدیه رجایی ; مهدی دهمرده ; عیسی خمری ; سید محسن موسوی نیک 473-484
  بازدید: 354
  بررسی جنبه‌های اکولوژیکی الگوهای مختلف کشت مخلوط جایگزینی سویا (Glycine max L.) و ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)  PDF    دانلود : 1172
  گودرز احمدوند ; سمیه حاجی نیا 485-498
  بازدید: 286
  اثر منابع مختلف کود بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) تحت تأثیر مدیریت‌های مختلف خاک ورزی  PDF    دانلود : 1159
  احمد قاسمی ; احمد قنبری ; براتعلی فاخری ; حمیدرضا فنایی 499-512
  بازدید: 194
  ارزیابی توان جذب آب سوپرجاذب در پاسخ به تغییرات دما، شوری و تناوب آب گیری و تأثیر آن بر عملکرد و کیفیت الیاف پنبه (Gossypium hirsutum L.) در شرایط کم آبیاری  PDF    دانلود : 1008
  حمیدرضا فلاحی ; مهسا اقحوانی شجری ; رضا طاهرپور کلانتری ; محمدقاسم سلطان زاده 513-527
  بازدید: 260
  پهنه بندی وقوع خشک‌سالی در استان فارس تحت تأثیر شرایط تغییر اقلیم با استفاده از شاخص بارش استاندارد  PDF    دانلود : 1161
  رضا دیهیم فرد ; حامد عینی نرگسه ; مسعود حقیقت 528-546
  بازدید: 398
  تعیین واکنش عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycin max L.) به تاریخ کاشت، دما و ساعات آفتابی  PDF    دانلود : 984
  فیاض آقایاری ; ابوالفضل فرجی ; علیرضا کرد کتولی 547-562
  بازدید: 277
  اثر کاربرد همزمان میکوریزا و کودهای آلی کمپوست، ورمی‌کمپوست و گرانوله‌ گوگردی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی کم‌نهاده  بدون عنوان    دانلود : 1602 PDF    دانلود : 407
  پرویز رضوانی مقدم ; محمد بهزاد امیری ; حمیدرضا احیایی 563-577
  بازدید: 274