نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • بررسی تأثیر کودهای اوره، سولفات‌آهن و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات رویشی و عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شهرستان درگز  PDF    دانلود : 1327
  مهدیه زمردی ; شاهین شاهسونی ; مهدی برادران فیروزآبادی ; علی اصغر نادری 285-298
  بازدید: 247
  بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: II- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBM  PDF    دانلود : 1132
  مهدی نصیری محلاتی ; علیرضا کوچکی ; روح الله مرادی ; حامد منصوری 299-314
  بازدید: 237
  شبیه‌سازی عملکرد پتانسیل چغندرقند (Beta vulgaris L.) و خلاء عملکرد ناشی از محدودیت آب و نیتروژن در استان خراسان رضوی با مدل SUCROS  PDF    دانلود : 876
  رضا دیهیم فرد ; مهدی نصیری محلاتی ; علیرضا کوچکی 315-330
  بازدید: 194
  ارزیابی اثر کود دامی و همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمی و روغن ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.)  PDF    دانلود : 692
  پرویز رضوانی مقدم ; علی نوروزیان ; سید محمد سیدی 331-343
  بازدید: 277
  ارزیابی شاخص‌های رقابت در کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum) و نخود زراعی (Cicer arietinum) تحت تأثیر نیتروژن  PDF    دانلود : 1282
  طیبه مشهدی ; علی نخ زری مقدم ; حسین صبوری 344-355
  بازدید: 238
  ارزیابی توان رقابتی کنجد (L. Sesamum indicum) و ماش (Vigna radiata L.) در دو بوم نظام تک کشتی و کشت مخلوط  PDF    دانلود : 1091
  سجاد راستگو ; امیر آینه بند ; اسفندیار فاتح 356-367
  بازدید: 179
  پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی بخشی از اراضی قزوین برای کشت گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از RS و GIS  PDF    دانلود : 1176
  عباس طاعتی ; فریدون سرمدیان 368-380
  بازدید: 233
  مطالعه خصوصیات زراعی و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط افزایشی نخود و سیاه دانه  PDF    دانلود : 1254
  اسماعیل رضائی چیانه ; اسماعیل قلی نژاد 381-396
  بازدید: 307
  امکان سنجی کشت یونجه یکساله (Medicago scutellata) در شهرستان آق قلا (استان گلستان) با استفاده از GIS  PDF    دانلود : 1122
  نیلوفر نصراللهی ; حسین کاظمی ; بهنام کامکار 397-411
  بازدید: 226
  ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و شوید (Anethum graveolens L.)  PDF    دانلود : 1188
  مهدی یوسف نیا ; محمد بنایان اول ; سرور خرم دل 412-424
  بازدید: 241