دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تأثیر باکتری های ریزوبیوم بر غلظت K، Ca و Na گیاه گندم (Triticum aestivum L.) در خاک های شور

سمیه همایون; امیر لکزیان; غلامحسین حق نیا; رضا خراسانی
تعداد مشاهده : 512 صفحه 147-155 PDF
تعداد مشاهده : 295 صفحه 156-167 PDF
تعداد مشاهده : 595 صفحه 168-178 PDF
تعداد مشاهده : 378 صفحه 179-189 PDF

ارزیابی بهره‌وری آب در تولید چای در مناطق چای‌کاری استان گیلان

کوروش مجد سلیمی; ابراهیم امیری; شهرزاد شایگان
تعداد مشاهده : 765 صفحه 190-201 PDF
تعداد مشاهده : 833 صفحه 215-224 PDF

اثرات تنش خشکی و تلقیح کودهای زیستی بر رشد، عملکرد و ترکیبات اسانس آویشن (Thymus vulgaris L.)

رقیه محمدپوروشوایی; محمد گلوی; محمود رمرودی; براتعلی فاخری
تعداد مشاهده : 593 صفحه 237-253 PDF
تعداد مشاهده : 619 صفحه 254-266 PDF
تعداد مشاهده : 230 صفحه 267-284 PDF