دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 744 صفحه 425-443 PDF
تعداد مشاهده : 544 صفحه 444-452 PDF

بررسی تأثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.)

علیرضا کوچکی; الهام عزیزی; آسیه سیاهمرگویی; مریم جهانی کندری
تعداد مشاهده : 721 صفحه 453-466 PDF
تعداد مشاهده : 786 صفحه 467-476 PDF

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد برنج Oryza sativa L.)) رقم طارم هاشمی در کشت توأم برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.)

محمد غروی بایگی; همت اله پیردشتی; ارسطو عباسیان; قاسم آقاجانی مازندرانی
تعداد مشاهده : 909 صفحه 477-487 PDF

ارزیابی کشت مخلوط سیر با برخی گیاهان دارویی در شرایط آب و هوایی اهواز

محمود بهادر; علیرضا ابدالی مشهدی; احمد کوچک زاده; امین لطفی جلال آبادی; حبیب یوسفیان
تعداد مشاهده : 1113 صفحه 488-494 PDF
تعداد مشاهده : 771 صفحه 495-507 PDF
تعداد مشاهده : 976 صفحه 529-541 PDF

بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر روی خصوصیات کمی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)

فاطمه شیرزادی; محمدرضا اردکانی; هادی اسدی رحمانی
تعداد مشاهده : 831 صفحه 542-551 PDF
تعداد مشاهده : 1021 صفحه 571-581 PDF
تعداد مشاهده : 763 صفحه 582-594 PDF
تعداد مشاهده : 595 صفحه 607-621 PDF

تحلیل حساسیت انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید چای در استان گیلان

امین نیکخواه; باقر عمادی; فرشاد شعبانیان; هانی حمزه کلکناری
تعداد مشاهده : 737 صفحه 622-633 PDF
تعداد مشاهده : 449 صفحه 634-644 PDF

بررسی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

سیده سمانه سهرابی; اسفندیار فاتح; امیر آینه بند; افراسیاب راهنما
تعداد مشاهده : 571 صفحه 645-655 PDF
تعداد مشاهده : 1383 صفحه 656-667 PDF
تعداد مشاهده : 238 صفحه 668-688 PDF