نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • اثرات سطوح آب و کود نیتروژن بر کارآیی مصرف و بهره وری آب در سه گیاه ذرت (Zea mays L.)، چغندرقند (Beta vulgaris L.) و کنجد (Sesamum indicum L.)  PDF    دانلود : 3271 PDF    دانلود : 3562
  رضا حیدری پور ; مهدی نصیری محلاتی ; علیرضا کوچکی ; احمد زارع فیض آبادی 187-198
  بازدید: 495
  ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی با استفاده از محاسبه شاخص غنای گونه‏ای به روش رقیق‏سازی (مطالعه موردی: شهرستان شهر ری واقع در جنوب استان تهران)  PDF    دانلود : 5237 PDF    دانلود : 3304
  آرش قلعه گلاب بهبهانی ; مهدی نصیری محلاتی ; رضا کشاورز افشار ; علی علی پور جهانگیری ; علیرضا پازکی ; حسام صفا ; محمد کریمی نژاد 199-208
  بازدید: 544
  تأثیر انواع و مقادیرکودهای آلی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Perss. Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Mill. Lycopersicon esculentum)  PDF    دانلود : 3167 PDF    دانلود : 3435
  کبری اروجی ; محمد حسن راشد محصل ; پرویز رضوانی مقدم ; مهدی نصیری محلاتی 209-218
  بازدید: 414
  تأثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی مشهد  PDF    دانلود : 2696 PDF    دانلود : 2745 PDF    دانلود : 2825
  میلاد شریف روحانی ; محمد کافی ; احمد نظامی 219-228
  بازدید: 375
  ارزیابی تأثیر تراکم بوته و الگو های کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.)  PDF    دانلود : 3163 PDF    دانلود : 2950 PDF    دانلود : 3518
  علیرضا کوچکی ; سارا بخشایی ; علی تبرائی ; لیلا جعفری 229-237
  بازدید: 439
  ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره ‏کش‏های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ  PDF    دانلود : 3233 PDF    دانلود : 4741 PDF    دانلود : 2883
  سید شهاب الدین معین الدینی ; اسکندر زند ; جعفر کامبوزیا ; عبدالمجید مهدوی دامغانی ; رضا دیهیم فرد 250-265
  بازدید: 516
  تعیین ضریب گیاهی برنج، رقم‌های بینام و خزر با استفاده از لایسیمتر و کرت‌های کنترل شده در منطقه رشت  PDF    دانلود : 2767 PDF    دانلود : 4593 PDF    دانلود : 2921
  هدیه پوریزدان خواه ; تیمور رضوی پور ; محمدرضا خالدیان ; مجتبی رضایی 238-249
  بازدید: 297
  بررسی تأثیر منابع مختلف کودی بر شاخص های رشد و عملکرد گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.)  PDF    دانلود : 6327
  محبوبه آشناور ; محمدعلی بهمنیار ; وحید اکبرپور 266-274
  بازدید: 419
  اثر باکتری‌های محرک رشد، کود نیتروژن و گوگرد بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کرچک (Ricinus communis L.) در منطقه سیستان  PDF    دانلود : 3220 PDF    دانلود : 5352
  سکینه قاسمی ; سید محسن موسوی نیک 275-289
  بازدید: 450
  مطالعه اثر منابع کودی نیتروژن بر عملکرد علوفه شبدر برسیم (L. Trifolium alexandrinum) در کشت مخلوط افزایشی با ریحان (L. Ocimum basilicum) در شرایط اقلیمی کرج  PDF    دانلود : 3102 PDF    دانلود : 4435
  سارا صفی خانی ; محمدرضا چائی چی ; احمدعلی پوربابائی 290-300
  بازدید: 466
  اثر تغییر اقلیم بر اقتصاد گندم دیم (مطالعه موردی خراسان شمالی)  PDF    دانلود : 3280 PDF    دانلود : 3409 PDF    دانلود : 4293
  فاطمه زرعکانی ; غلامعلی کمالی ; امیرحسین چیذری 301-310
  بازدید: 707
  ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) در کشت مخلوط با بادام زمینی  PDF    دانلود : 2870 PDF    دانلود : 3957
  مهدی دهمرده ; عباس کشته گر 311-323
  بازدید: 408
  ارزیابی صفات کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت‌ تأثیر کاربرد ازتوباکتر و همزیستی میکوریزایی  PDF    دانلود : 4273 PDF    دانلود : 3068 بدون عنوان    دانلود : 2892
  محمدرضا اردکانی 324-338
  بازدید: 474
  اثرات کاربرد آب شور و معمولی توأم با کودهای آلی و شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی و انباشت یون‌های معدنی در زیره سبز (Cuminum cyminum L.)  PDF    دانلود : 2828 PDF    دانلود : 3857
  جمیله باردل ; احمد قنبری ; مصطفی خواجه 339-352
  بازدید: 322
  ارزیابی تأثیر مدیریت تلفیقی مصرف کود دامی و تلقیح با میکوریزا بر ویژگی های رشدی، عملکرد کمّی و اسانس زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط آب و هوایی مشهد  PDF    دانلود : 3005 PDF    دانلود : 3226
  جواد شباهنگ ; سرور خرم دل ; آسیه سیاهمرگویی ; رحمت اله قشم ; لیلا جعفری 353-363
  بازدید: 396
  اثر نظامهای مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) بر کیفیت علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن)  PDF    دانلود : 2828 PDF    دانلود : 4175
  لژیا زندیه ; محمد رضا چائی چی ; سید محمد رضا احتشامی 364-372
  بازدید: 409
  اثرات زیست‌محیطی تولید بادام‌زمینی در آستانه‌اشرفیه استان گیلان  PDF    دانلود : 4857 PDF    دانلود : 3045
  امین نیکخواه ; علیرضا طاهری راد ; مهدی خجسته پور ; باقر عمادی ; حسین پیمان 373-382
  بازدید: 388
  تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست-کاغذی  PDF    دانلود : 3146
  فاطمه چوپان ; محمد بنایان اول ; قربانعلی اسدی ; جواد شباهنگ 383-392
  بازدید: 446
  عوامل مؤثر بر تراکم جمعیت علف‬های‬هرز و کاهش عملکرد ناشی از آنها در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندرگز  PDF    دانلود : 4868
  محمدزمان نکاحی ; افشین سلطانی ; آسیه سیاهمرگویی ; ناصر باقرانی 393-405
  بازدید: 335
  چکیده های انگلیسی جلد ۶ شماره ۲  PDF    دانلود : 3181
  نشریه بوم شناسی 406-424
  بازدید: 151