دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 802 صفحه 187-198 PDF

ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی با استفاده از محاسبه شاخص غنای گونه‏ای به روش رقیق‏سازی (مطالعه موردی: شهرستان شهر ری واقع در جنوب استان تهران)

آرش قلعه گلاب بهبهانی; مهدی نصیری محلاتی; رضا کشاورز افشار; علی علی پور جهانگیری; علیرضا پازکی; حسام صفا; محمد کریمی نژاد
تعداد مشاهده : 896 صفحه 199-208 PDF
تعداد مشاهده : 790 صفحه 209-218 PDF
تعداد مشاهده : 746 صفحه 229-237 PDF

ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره ‏کش‏های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ

سید شهاب الدین معین الدینی; اسکندر زند; جعفر کامبوزیا; عبدالمجید مهدوی دامغانی; رضا دیهیم فرد
تعداد مشاهده : 892 صفحه 250-265 PDF
تعداد مشاهده : 588 صفحه 238-249 PDF
تعداد مشاهده : 661 صفحه 266-274 PDF

اثر تغییر اقلیم بر اقتصاد گندم دیم (مطالعه موردی خراسان شمالی)

فاطمه زرعکانی; غلامعلی کمالی; امیرحسین چیذری
تعداد مشاهده : 1292 صفحه 301-310 PDF
تعداد مشاهده : 733 صفحه 311-323 PDF
تعداد مشاهده : 679 صفحه 364-372 PDF

اثرات زیست‌محیطی تولید بادام‌زمینی در آستانه‌اشرفیه استان گیلان

امین نیکخواه; علیرضا طاهری راد; مهدی خجسته پور; باقر عمادی; حسین پیمان
تعداد مشاهده : 678 صفحه 373-382 PDF

تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست-کاغذی

فاطمه چوپان; محمد بنایان اول; قربانعلی اسدی; جواد شباهنگ
تعداد مشاهده : 606 صفحه 383-392 PDF
تعداد مشاهده : 503 صفحه 393-405 PDF
تعداد مشاهده : 304 صفحه 406-424 PDF