دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 840 صفحه 231-242 PDF

بررسی عملکرد ریحان Ocimum basilicum L.)) و کنجد (Sesamum indicum L.) در ترکیب های مختلف کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی

آلاله متقیان; همت اله پیردشتی; وحید اکبر پور; غزال سراج پور; محمد یعقوبی خانقاهی; سجاد شریعت نژاد
تعداد مشاهده : 939 صفحه 243-254 PDF

ارزیابی تأثیر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر جامعه علف‌های هرز و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) سینگل کراس 704

رضا مرادی طالب بیگی; هادی پیرسته انوشه; محمد جواد احمدی لاهیجانی; یحیی امام
تعداد مشاهده : 614 صفحه 255-262 PDF

ارزیابی کیفیت علوفه ارزن دم‏روباهی (Setaria italica (L.) P.Beauv) در مراحل مختلف رشد

فاطمه ایزدی یزدان آبادی; یوکابد اسماعیل پور اخلمد; آرش امیدی; محمد علی بهدانی
تعداد مشاهده : 899 صفحه 282-288 PDF
تعداد مشاهده : 892 صفحه 318-329 PDF
تعداد مشاهده : 221 صفحه 330-341 PDF