نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • مطالعه عملکرد کمی و کیفی و نسبت برابری زمین آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در سری های کشت مخلوط با لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) 
  جواد حمزه ئی ; مجید بابایی 490-504
  بازدید: 285
  بررسی مدل مناسب تعیین نیاز آبی زعفران (Crocus sativus L.) و تعیین میزان تنش‌های آبی وارده 
  محسن احمدی ; عباس خاشعی سیوکی ; محمدحسن سیاری 505-520
  بازدید: 604
  تأثیر قطع آبیاری در مرحله گلدهی و محلول‌پاشی اسپرمیدین بر کمیت و کیفیت اسانس سه توده‏ زیره سبز (Cuminum cyminum L.) 
  سارا باختری ; غلامرضا خواجویی نژاد ; قاسم محمدی نژاد 521-535
  بازدید: 476
  اثر بقایای گیاهی و سطوح عناصر غذایی پرمصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) 
  فاطمه خمدی ; موسی مسگرباشی ; پیمان حسیبی ; Lمعصومه فرزانه ; نعیمه عنایتی ضمیر 536-550
  بازدید: 300
  تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد دانه، روغن و برخی صفات زراعی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری 
  حمیدرضا فنایی ; اقدس ازمل ; عیسی پیری 551-566
  بازدید: 235
  اثر دو گونه قارچ میکوریزا و سطوح مختلف اسیدهیومیک و کودهای شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) 
  حمیده ویسی ; غلامرضا حیدری ; یوسف سهرابی 567-582
  بازدید: 382
  اثر ورمی‏کمپوست و تلقیح میکوریزا بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سویا (Glycine max L.) تحت شرایط تنش کم‏آبی 
  الهام جهانگیری نیا ; سید عطاالله سیادت ; احمد کوچک زاده ; منوچهر سیاح فر ; محمدرضا مرادی تلاوت 583-597
  بازدید: 214
  بررسی مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) 
  پرویز رضوانی مقدم ; سید محمد سیدی ; مسعود آزاد 598-611
  بازدید: 304
  ارزش اقتصادی خدمات بوم نظام های تولیدی گندم (aestivum L. Triticum) استان خراسان رضوی 
  علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; افسانه امین غفوری ; منصوره محلوجی راد ; فرنوش فلاح پور 612-627
  بازدید: 403
  بررسی تأثیر پرایمینگ بذر و نشاءکاری بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت فوق‏ شیرین (Zea mays L. var. saccharata) 
  متین حقیقی خواه ; محمد خواجه حسینی ; مهدی نصیری محلاتی ; سعید خاوری خراسانی 628-643
  بازدید: 243