برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • مقاله بر اساس فرمت نشریه تهیه و بارگذاری شده است.
  • فایل Word و Pdf مقاله فاقد اسامی نویسندگان است.
  • مشخصات نویسندگان مقاله شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، محل خدمت نویسندگان و شماره تماس، آدرس پستی و ایمیل نویسنده مسئول به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته و ارسال شده است.
  • تعهدنامه تکمیل و همراه با امضای کلیه نویسندگان اسکن و به صورت فایل مکمل بارگذاری شده است. ضمناً عدم بررسی مقاله فاقد تعهدنامه بر عهده اینجانب می باشد.

تعهدنامه نحوه نگارش

نامها و آدرس های ایمیل وارد شده در سایت نشریه، منحصرا برای اهداف نشریه استفاده می شود و برای اهداف و قسمت های دیگر قابل دسترسی نیست.