نشریه های علمی انتشارات

ثبت نام و ورود به سایت برای ارایه کردن مقاله و چک کردن وضعیت آن لازم است

ارسال آنلاین مقاله 

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای بوم شناسی کشاورزی داشته اید?
 رفتن به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
 به صفحه ثبت نام برویدبه عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.

تهیه چک لیست مقاله 

  1. مقاله بر اساس فرمت نشریه تهیه و بارگذاری شده است.
  2. فایل Word و Pdf مقاله فاقد اسامی نویسندگان است.
  3. مشخصات نویسندگان مقاله شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، محل خدمت نویسندگان و شماره تماس، آدرس پستی و ایمیل نویسنده مسئول به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته و ارسال شده است.
  4. تعهدنامه تکمیل و همراه با امضای کلیه نویسندگان اسکن و به صورت فایل مکمل بارگذاری شده است. ضمناً عدم بررسی مقاله فاقد تعهدنامه بر عهده اینجانب می باشد.

متن محرمانگی

نامها و آدرس های ایمیل وارد شده در سایت نشریه، منحصرا برای اهداف نشریه استفاده می شود و برای اهداف و قسمت های دیگر قابل دسترسی نیست.