نشریه های علمی انتشارات

  

بوم شناسی کشاورزی    

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علیرضا کوچکی
دکتر پرویز رضوانی مقدم
۰۵۱۳۸۸۰۴۶۵۴   ۰۵۱۳۸۷۸۷۴۳۰
ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه بوم شناسی کشاورزی، کد پستی: ۹۱۷۷۵، صندوق پستی: ۱۱۶۳
(SID): ۰.۰۶۲۵
۸۰ A
Q۱ ۰.۲

اطلاعیه ها

تعهدنامه

 (پست شد: 2012-09-27)
فرم تعهدنامه
بیشتر...

بند جدید فراخوان نشریه

 (پست شد: 2012-09-23)
از آنجائیکه نشریه بوم شناسی کشاورزی مبتنی به نتایج پژوهش‌هایی است که مستقیماً با محیط طبیعی در ارتباط است، نتایج پژوهش‌های مربوط به محیطهای تحت کنترل مانند گلخانه و آزمایشگاه تناسب چندانی با این نشریه ندارند و لذا از پذیرش مقالاتی که حاصل چنین پژوهش‌هایی باشد، معذوریم.

اطلاعیه های بیشتر