نشریه های علمی انتشارات

  

بوم شناسی کشاورزی    

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علیرضا کوچکی
دکتر پرویز رضوانی مقدم
۰۵۱۳۸۸۰۴۶۵۴   ۰۵۱۳۸۷۸۷۴۳۰
ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه بوم شناسی کشاورزی، کد پستی: ۹۱۷۷۵، صندوق پستی: ۱۱۶۳
(SID): ۰.۰۶۲۵
۸۰ A
Q۱ ۰.۲

اطلاعیه ها

تعهدنامه

 (پست شد: 2012-09-27)
فرم تعهدنامه
بیشتر...

بند جدید فراخوان نشریه

 (پست شد: 2012-09-23)
از آنجائیکه نشریه بوم شناسی کشاورزی مبتنی به نتایج پژوهش‌هایی است که مستقیماً با محیط طبیعی در ارتباط است، نتایج پژوهش‌های مربوط به محیطهای تحت کنترل مانند گلخانه و آزمایشگاه تناسب چندانی با این نشریه ندارند و لذا از پذیرش مقالاتی که حاصل چنین پژوهش‌هایی باشد، معذوریم.

اطلاعیه های بیشتر

سال ۱۳۹۵ جلد ۸ ،شماره ۴


فهرست مطالب

 • مقالات

 • مطالعه عملکرد کمی و کیفی و نسبت برابری زمین آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در سری های کشت مخلوط با لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) 
  جواد حمزه ئی ; مجید بابایی 490-504
  بازدید: 132
  بررسی مدل مناسب تعیین نیاز آبی زعفران (Crocus sativus L.) و تعیین میزان تنش‌های آبی وارده 
  محسن احمدی ; عباس خاشعی سیوکی ; محمدحسن سیاری 505-520
  بازدید: 420
  تأثیر قطع آبیاری در مرحله گلدهی و محلول‌پاشی اسپرمیدین بر کمیت و کیفیت اسانس سه توده‏ زیره سبز (Cuminum cyminum L.) 
  سارا باختری ; غلامرضا خواجویی نژاد ; قاسم محمدی نژاد 521-535
  بازدید: 298
  اثر بقایای گیاهی و سطوح عناصر غذایی پرمصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) 
  فاطمه خمدی ; موسی مسگرباشی ; پیمان حسیبی ; Lمعصومه فرزانه ; نعیمه عنایتی ضمیر 536-550
  بازدید: 173
  تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد دانه، روغن و برخی صفات زراعی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری 
  حمیدرضا فنایی ; اقدس ازمل ; عیسی پیری 551-566
  بازدید: 111
  اثر دو گونه قارچ میکوریزا و سطوح مختلف اسیدهیومیک و کودهای شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) 
  حمیده ویسی ; غلامرضا حیدری ; یوسف سهرابی 567-582
  بازدید: 250
  اثر ورمی‏کمپوست و تلقیح میکوریزا بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سویا (Glycine max L.) تحت شرایط تنش کم‏آبی 
  الهام جهانگیری نیا ; سید عطاالله سیادت ; احمد کوچک زاده ; منوچهر سیاح فر ; محمدرضا مرادی تلاوت 583-597
  بازدید: 102
  بررسی مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) 
  پرویز رضوانی مقدم ; سید محمد سیدی ; مسعود آزاد 598-611
  بازدید: 201
  ارزش اقتصادی خدمات بوم نظام های تولیدی گندم (aestivum L. Triticum) استان خراسان رضوی 
  علیرضا کوچکی ; مهدی نصیری محلاتی ; افسانه امین غفوری ; منصوره محلوجی راد ; فرنوش فلاح پور 612-627
  بازدید: 258
  بررسی تأثیر پرایمینگ بذر و نشاءکاری بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت فوق‏ شیرین (Zea mays L. var. saccharata) 
  متین حقیقی خواه ; محمد خواجه حسینی ; مهدی نصیری محلاتی ; سعید خاوری خراسانی 628-643
  بازدید: 122